De erfgoedsector richt zich nu nog te veel op het behoud van gebouwen en te weinig op de betekenis ervan voor de omgeving. Dat blijkt uit een beleidsadvies aan het ministerie van Binnenlandse Zaken. Leegstand is het slechtste scenario voor erfgoed. Een nieuwe invulling kan er voor zorgen dat in ieder geval een gebouw behouden blijft. De erfgoedsector richt zich nu nog te veel op het behoud van gebouwen en te weinig op de betekenis ervan voor de omgeving. Dat blijkt uit een beleidsadvies aan het ministerie van Binnenlandse Zaken. Leegstand is het slechtste scenario voor erfgoed. Een nieuwe invulling kan er voor zorgen dat in ieder geval een gebouw behouden blijft.

[caption id="attachment_53592" align="alignright" width="300"] deze historische boerderij in Noord-Holland is nu een horecavoorziening. Het draagt daarmee ook bij aan de recreatieve infrastructuur.[/caption] De Raad voor Cultuur en de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur, die het beleidsadvies hebben opgesteld, zien omgevingsvisies uit de Omgevingswet als een instrument waarin het Rijk, provincies en gemeenten de ontwikkelingen een plek kunnen geven, met aandacht voor de kwaliteit van de gebieden. Verhalen over erfgoed kunnen hierbij een inspiratiebron zijn, draagvlak creëren voor verandering en een verbindende rol spelen bij een gedeelde visie op de toekomst. Aandacht voor gebruiker Een gebouw zonder gebruiker is lastig te behouden, en leegstand leidt al gauw tot kwaliteitsverlies. Gelukkig is er de laatste jaren, onder invloed van de vastgoedcrisis, steeds meer aandacht gekomen voor tijdelijk gebruik, herbestemming en herontwikkeling. Nu de woningmarkt weer aantrekt, is het belangrijk hiermee door te gaan en niet meteen terug te keren naar de oude gewoonte van ‘bouwen in het weiland’. In dat licht pleiten de raden in hun advies voor meer aandacht voor de gebruiker. De erfgoedsector moet zijn focus verleggen van ‘selecteren en aanwijzen’ naar ‘makelen en schakelen’. Stimuleer tijdelijk en nieuw gebruik door mee te denken met de wensen van de gebruiker. Richt ook het instrumentarium hierop in. Tot slot constateren de raden dat er actiever gezocht moet worden naar draagvlak en inbreng van jongeren en Nederlanders met een migratieachtergrond. Gebruik ook de verhalen over erfgoed die zij vertellen in de gesprekken over de toekomst van een gebied. Meer informatie: Raad voor Cultuur