De Postcodeloterij heeft donderdagavond 15 februari de projecten bekend gemaakt die financiële ondersteuning krijgen. Daaronder zitten ook enkele bijdragen die een bezoek aan de Nederlandse natuur leuker maken. Zo kkan Scouting een Avonturenhuis bouwen, krijgt de Waddenvereniging ruim 5 miljoen euro extra voor de definitieve aanleg van de vismigratierivier bij de Afsluitdijk, ontvangt IVN 1,8 miljoen euro extra voor de aanleg van 100 minibossen in Nederland. De Postcodeloterij heeft donderdagavond 15 februari de projecten bekend gemaakt die financiële ondersteuning krijgen. Daaronder zitten ook enkele bijdragen die een bezoek aan de Nederlandse natuur leuker maken. Zo kkan Scouting een Avonturenhuis bouwen, krijgt de Waddenvereniging ruim 5 miljoen euro extra voor de definitieve aanleg van de vismigratierivier bij de Afsluitdijk, ontvangt IVN 1,8 miljoen euro extra voor de aanleg van 100 minibossen in Nederland.Avonturenhuis op Scoutinglandgoed Zeewolde

Het Avonturenhuis van Scouting Nederland komt er, dankzij een bijdrage van 1.650.000 euro van de Postcode Loterij. Het Avonturenhuis is een verblijfsaccommodatie voor zowel kinderen met als zonder beperking en maakt het mogelijk dat alle kinderen avonturen kunnen beleven en overnachten in de natuur. In het Avonturenhuis in Zeewolde komen 80 slaapplekken. Het doel is om 10.000 overnachtingen op jaarbasis te realiseren. Naast gebruik door scoutinggroepen zal het huis ook beschikbaar gesteld worden aan andere groepen zoals scholen en verenigingen. Kamperen is voor kinderen met een beperking niet vanzelfsprekend. Scouting Nederland vindt dat kinderen samen op ontdekking moeten kunnen gaan in de natuur. Een stuk polderbos is op duurzame wijze omgevormd tot een afwisselend natuurgebied met open water en velden. Als onderdeel van het scoutinglandgoed wordt het Avonturenhuis gebouwd. Het mooiste van het huis is dat het de kans biedt om vriendjes en vriendinnetjes te maken en samen spelenderwijs talenten te ontwikkelen. Dit zorgt voor zelfvertrouwen, begrip voor elkaar, uitwisseling en een groter sociaal netwerk. Dit is heel belangrijk voor kinderen voor wie buiten spelen en het ontmoeten van andere kinderen niet altijd vanzelfsprekend is. De opening van het Avonturenhuis staat gepland voor december 2019. Bezoekbare vismigratierivier De Vismigratierivier is een wereldwijd unieke doorgang voor vissen, dwars door de Afsluitdijk. Door de aanleg van de Vismigratierivier wordt niet alleen de lage visstand in de Waddenzee en IJsselmeer verbeterd, maar geven we tegelijkertijd een impuls aan de regionale economie. Het is de bedoeling dat iedereen de Vismigratierivier ook kan beleven. Dankzij een gift van de Nationale Postcode Loterij kon de Waddenvereniging samen met It Fryske Gea een creatief plan ontwikkelen hoe de Vismigratierivier in de toekomst een nieuwe toeristische trekpleister in de regio kan worden. Meer informatie: www.waddenvereniging.nl/onswerk/vismigratie/afsluitdijk Minibossen de wijk Nog een project waarbij natuurbeleving wordt gestimuleerd is het project 'elke buurt zijn eigen minibos' van het IVN. Zij ontvingen voor dit initiatief een bijdrage van 1,85 miljoen. De komende drie jaar wil IVN honderd Tiny Forests in Nederland realiseren samen met buurtbewoners en basisschoolleerlingen. Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Initiatiefnemer Daan Bleichrodt, Product markt manager bij IVN, werd tijdens de Tiny Forest conferentie in Haarlem overvallen door Nicolette van Dam en haar cameraploeg. Daan: ‘In mijn werk kom ik regelmatig kinderen tegen uit bijvoorbeeld Utrecht Zuilen of Den Haag die weinig met de natuur in aanraking komen. De natuur is te ver weg voor hen. Uit onderzoek blijkt dat kinderen tegenwoordig nog maar 300 meter van huis mogen spelen. Terwijl hun grootouders 1,5 kilometer van huis mochten. Juist kinderen van nu zullen te maken krijgen met de gevolgen van klimaatverandering. Hen verbinden met de natuur is daarom essentieel. Om dat te doen moeten we de natuur binnen die 300 meter zien te realiseren. Daarom wil ik dat elke buurt zijn eigen minibos krijgt.’ Meer informatie: www.ivn.nl/tiny-forest-nl Ook Natuurmonumenten verliet tevreden het gala met een cheque van € 13.816.036,-