De Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart onderzoekt welke kansen er zijn voor het aanleggen van een netwerk van drijvende overnachtingsplekken in het Groene Hart. Dit doet zij omdat een dergelijk netwerk kan helpen om het Groene Hart in de top tien van bekendste recreatiegebieden in Nederland te krijgen. De Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart onderzoekt welke kansen er zijn voor het aanleggen van een netwerk van drijvende overnachtingsplekken in het Groene Hart. Dit doet zij omdat een dergelijk netwerk kan helpen om het Groene Hart in de top tien van bekendste recreatiegebieden in Nederland te krijgen.

[caption id="attachment_53353" align="alignright" width="300"] Lodge op het water bij Marnemoende[/caption] op het water overnachten Het Groene Hart heeft het grootste sloepennetwerk van Nederland. Met een stille sloep kun je eindeloos recreëren op het water in het Groene Hart. Dan is het mooi als je ook op het water kunt overnachten. Om dat mogelijk te maken is het initiatief ‘meerdaags varen’ ontwikkeld, waarmee overnachtingen op het water mogelijk worden. Het gaat om een netwerk van drijvende trekkershutten, dobberhuisjes genoemd. top tien Het innovatieve concept past in de Stuurgroepambitie op recreatief-toeristisch vlak: het Groene Hart in de top tien van bekendste recreatiegebieden in Nederland. De initiatieven hiertoe zijn sinds 2015 gebundeld in het programma Waterrecreatie van de Bestuurlijke Tafel Vrije Tijd, Water en Groen. In dat programma heeft de Stuurgroep ondersteuning geboden aan het ontwikkelen van meerdaags kanovaren en aan sloepenarrangementen. De Bestuurlijke Tafel heeft nu het onderdeel ‘meerdaags varen’ verder ontwikkeld met het overnachtingsconcept. Stuurgroep bezoekt dobberhuisje In de laatste Stuurgroep-vergadering van 2017 is het innovatieve concept besproken en nam het bestuur ook een kijkje in een eerste prototype. Dit leidde tot enthousiasme voor het concept. Het is echter nog onduidelijk waar de ruimtelijke kansen liggen. De Stuurgroep zet zich, samen met de Bestuurlijke Tafel Vrije Tijd, Water en Groen, in om verwezenlijking van het concept ‘meerdaags varen’ nader te onderzoeken. Bron en meer informatie: www.stuurgroepgroenehart.nl