Vandaag wordt in de tweede kamer een hoorzitting gehouden over de groei van toerisme in Nederland. De focus ligt daarbij op de congestieproblemen in Amsterdam. Overijssel laat een eigen geluid horen. Zij willen zichzelf niet profileren als 'het overloopgebied van Amsterdam', maar kiezen voor een zelfstandige aanpak. Vandaag wordt in de tweede kamer een hoorzitting gehouden over de groei van toerisme in Nederland. De focus ligt daarbij op de congestieproblemen in Amsterdam. Overijssel laat een eigen geluid horen. Zij willen zichzelf niet profileren als 'het overloopgebied van Amsterdam', maar kiezen voor een zelfstandige aanpak. Zie ook: Gastvrijheidssector en politiek bespreken kansen en problemen van groeiend toerisme [caption id="attachment_53189" align="alignright" width="300"] foto vakantiepark Stoetenslagh[/caption]"Nu het water onze hoofdstad aan de lippen staat komt de regio in beeld als ‘overloopgebied.’ Maar: spreiding van toerisme om de overlast in Amsterdam te verminderen is een verkeerd uitgangspunt voor de discussie. Om te beginnen is Oost-Nederland geen overloop gebied, maar juist het voorportaal van het westen"; stelt Eddy van Hijum, gedeputeerde Economie provincie Overijssel. 'Wie denkt dat alle bezoekers via Schiphol en de Randstad het land binnenkomen heeft het mis. Bijna de helft van alle toeristen komt vanuit onze buurlanden Duitsland en België, en daarvan komt 80% via de wegen de oost- en zuidgrenzen over. Daarnaast is de Overijsselse ‘hotspot’ Giethoorn al lang en breed ontdekt door Aziatische en Amerikaanse toeristen. Fluisterbootfiles en privé tuin-toerisme zijn hier aan de orde van de dag. Het verleggen van de toeristenstroom vanuit Amsterdam is voor de provincie Overijssel dan ook absoluut niet het goede recept. Wat ons betreft moet de landelijke discussie gaan over het benutten van de kwaliteit en kracht van de toeristische regio’s, en over grenzen durven stellen". Duurzame groei "In Oost-Nederland groeit de toeristische sector sneller dan de gemiddelde economie. Het aantal buitenlandse gasten in Overijssel groeide in 2016 met maar liefst 17,2% en in 2017 is dit beeld naar verwachting niet anders. Verre landen zijn daarbij interessante markten, maar vooralsnog in de minderheid. Het is dus zaak om de focus op onze ‘noabers’ te richten. Daar liggen kansen. In Overijssel zien we de vrijetijdseconomie als een belangrijke motor van de regionale werkgelegenheid. Samen met ondernemers, gemeenten en maatschappelijke organisaties werken we onder de vlag van ‘Gastvrij Overijssel’. Met het Rijk versterken we onze regio-overstijgende kwaliteiten, zoals de Hanzesteden, de nationale parken en landgoederen". Gezamenlijke opgave "Het is goed dat de Kamer onderkent dat Nederland in toeristisch opzicht meer te bieden heeft dan de Amsterdamse wallen en grachten. Benut de kwaliteiten en kracht van de toeristische regio’s bij het aantrekken van buitenlandse toeristen; dat is een goed vertrekpunt voor nationaal beleid. Wij kunnen en willen hier niet het probleem voor de Randstad oplossen, daarvoor is een uitgebalanceerde strategie nodig voor de kwalitatieve ontwikkeling van de vrijetijdseconomie. Daarin moeten we samen optrekken en ook grenzen durven stellen, zodat de leefbaarheid en onze kernwaarden (ruimte, schone lucht, prachtige landschappen, iconische steden) niet verder onder druk komen te staan. De oplossingen zitten in het doorontwikkelen van reiscircuits en landelijke toeristenpassen, visitorsmanagement en bezoekerscentra aan de randen van toeristische gebieden, het uitwerken van verhaallijnen en specifieke producten zoals de Hanzestedenlijn, de Waterlijn (met Giethoorn, Weerribben-Wieden), en de Groene Lijn met kastelen en buitenplaatsen. Besef de economische power van de vrijetijdssector, buit de groeimogelijkheden duurzaam uit: dat is onze gezamenlijke opgave. Dat daarmee ook de druk op de Randstad afneemt is evident". Bron: persbericht Provincie Overijssel