Op 24 januari vindt een rondetafelgesprek plaats tussen de gastvrijheidssector en de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat in de Tweede Kamer. Daarin worden position papers besproken van o.a. Gastvrij Nederland, Gemeente Stede Broec (boven Amsterdam), De gemeente Amsterdam, Stenden, NBTC, LaGroup, House of Leisure, Stenden Etfi en Marketing Oost. Op 24 januari vindt een rondetafelgesprek plaats tussen de gastvrijheidssector en de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat in de Tweede Kamer. Daarin worden position papers besproken van o.a. Gastvrij Nederland, Gemeente Stede Broec (boven Amsterdam), De gemeente Amsterdam, Stenden, NBTC, LaGroup, House of Leisure, Stenden Etfi en Marketing Oost. Spreiding is het toverwoord Kees van Wijk, voorzitter Gastvrij Nederland, geeft in een persbericht alvast de kern van de insteek van de gastvrijheidssector: "“Investeer in de bestemming Nederland door spreiding van bezoekers, verbeteren van fysieke en digitale bereikbaarheid, effectieve binnenlandmarketing en borgen routenetwerken. Door een integrale aanpak kan de verwachte bezoekersgroei in goede banen worden geleid, terwijl de BV Nederland voluit profiteert van de toenemende bestedingen en werkgelegenheid.” Concreet vraagt Gastvrij Nederland aan de Rijksoverheid om:
  • - middelen ten behoeve van een volwaardige uitwerking van de Holland City Strategie;
  • - realisatie te faciliteren van de meerdaagse ov-pas mét contactloos in- en uitchecken en contactloos betalen; - duidelijke afspraken te maken met decentrale overheden over de investeringen in de kwaliteit van landelijke routenetwerken voor wandelen, fietsen en varen;
  • - een financiële impuls te geven aan de doorontwikkeling van het Programma Nationale Parken in Nederland met aandacht voor de (internationale) marktpositionering en (collectieve) marketing hiervan.
Baten van de gastvrijheidseconomie De gastvrijheidssector levert een onmisbare en groeiende impuls aan de economie en is goed voor ruim € 75 miljard aan bestedingen. Bezoekers zorgen voor werkgelegenheid en versterking van voorzieningen zoals horeca, winkels en cultureel aanbod. De gastvrijheidssector creëert in Nederland zo’n 640.000 banen, ook banen die voor kwetsbare groepen in de samenleving, zoals laaggeschoolden, een opstap kunnen zijn. Daarnaast zorgen recreatie en toerisme ervoor dat het voorzieningenniveau in minder bevolkte (buiten)gebieden op niveau blijft. Ook draagt ze bij aan een positieve beeldvorming van Nederland in het buitenland, hetgeen weer van belang is voor het aantrekken van bedrijven en kenniswerkers. Zo levert de sector een belangrijke bijdrage aan welzijn, sociale verbinding, culturele waarden en samenhang. Tenslotte is het internationale bezoek – en zeker het internationale zakelijke en congresbezoek – van groot belang voor de positieve beeldvorming van en over Nederland als aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven en toplocatie voor kenniswerkers en internationale studenten. Gastvrij Nederland is gelieerd aan VNO-NCW en MKB-Nederland Partijen die hierin samenwerken zijn: ANVR, ANWB, CLC VECTA Centrum voor Live Communication, Club van Elf, FC Federatie van Werkgevers in de Cultuur, HISWA-Vereniging, Koninklijke Horeca Nederland, IDEA Independent Dutch Eventmarketing Association, Koninklijk Nederlands Vervoer, NBTC Holland Marketing, Nederlandse Vereniging van Dierentuinen, Nederlandse Vereniging van Golfaccommodaties (NVG), Royal Schiphol Group, RECRON, Vereniging van Evenementenmakers, Vereniging Vrije Theater Producenten VVTP en VVV Nederland. Bron: persbericht Gastvrij Nederland Meer informatie: alle position papers zijn in te zien op www.tweedekamer.nl