Bezoekers zijn behoorlijk tevreden over de kwaliteit en toegankelijkheid van de Zuid-Hollandse natuur- en recreatiegebieden. Zij geven de gebieden gemiddeld een 7,8. Zo'n 95% van de natuur- en recreatiegebieden in deze provincie is opengesteld voor publiek. Bezoekers zijn behoorlijk tevreden over de kwaliteit en toegankelijkheid van de Zuid-Hollandse natuur- en recreatiegebieden. Zij geven de gebieden gemiddeld een 7,8. Zo'n 95% van de natuur- en recreatiegebieden in deze provincie is opengesteld voor publiek. In 2017 heeft NBTC-NIPO Research in opdracht van de provincie onderzoek gedaan naar de waardering door bezoekers van natuur- en recreatiegebieden in Zuid-Holland. In 2017 werden de 35 onderzochte gebieden in totaal 48,8 miljoen keer bezocht. Van de bezoekers woont 83% in Zuid-Holland. Gemiddeld besteden bezoekers €7,40 aan horeca, toegang of activiteiten. Tot de meest populaire gebieden in Zuid-Holland horen onder meer de duinen, de Biesbosch, het Nieuwkoopse plassengebied en de recreatiegebieden tussen Rotterdam en Delft. NBTC-NIPO Research heeft ruim 1.000 inwoners van de provincie gevraagd hoe tevreden zij zijn over het groen in Zuid-Holland. In 2017 gaf 76% van de deelnemers aan tevreden tot zeer tevreden te zijn. Ook zijn veel inwoners van Zuid-Holland bekend met de routenetwerken. Zo zijn de ruiterpaden bekend bij 65% van de recreanten, het wandelroutenetwerk bij 39%, het vaarroutenetwerk bij 38% en het fietsknooppuntennetwerk bij 90%. De routenetwerken worden overwegend positief beoordeeld. Zo is 70% van de gebruikers van de wandelroutes tevreden tot zeer tevreden; voor de vaarroutes is dit 72%. “We zijn er trots op dat zoveel inwoners van Zuid-Holland het groen in hun omgeving zo positief beoordelen”, zegt gedeputeerde Han Weber. “En ook zien we dat mensen het groen goed weten te vinden en dat ze er graag sporten of recreëren. Ook de komende jaren blijven wij daarom investeren in aantrekkelijk en toegankelijk groen dichtbij de stad.” De provincie deed ook zelf onderzoek naar de toegankelijkheid van alle natuur- en recreatiegebieden in Zuid-Holland. Hieruit bleek dat 95% van alle gebieden is opengesteld voor het publiek – in ieder geval voor wandelaars, maar vaak ook voor fietsers, ruiters en mountainbikers. Samen met terreinbeheerders als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en het Zuid-Hollands Landschap en samen met andere publieke en private partners investeert de provincie de komende jaren in verbeterde verbindingen tussen stad en land. Hierdoor wordt het nog aantrekkelijker voor inwoners van Zuid-Holland om erop uit te trekken in de natuur. Jasper Kuipers, Staatsbosbeheer: “Het is belangrijk dat alle inwoners van Zuid-Holland een goede aansluiting hebben op groen in hun omgeving. Hiervoor werken we samen met provincie, gemeenten en recreatieschappen aan een netwerk van onderling verbonden natuur- en recreatiegebieden, dat begint bij de lanen en parken in de stad en doorloopt tot in de duinen en het Groene Hart.” Ook draagt de provincie bij aan de verdere ontwikkeling van de nationale parken Hollandse Duinen en NLDelta Biesbosch-Haringvliet. In 2018 werkt de provincie samen met vele partners aan een brede visie op water en groen in Zuid-Holland, die de basis vormt voor verdere investeringen in aantrekkelijk en toegankelijk groen. Meer informatie: provincie Zuid-Holland