Recreatieondernemers in de dag- en verblijfsrecreatie in Drenthe kunnen vanaf 9 januari 2018 een beroep doen op de subsidieregeling Vrijetijdseconomie Drenthe. Een regeling voor onderscheidende en innovatieve projecten in de vrijetijdssector, om Drenthe nog aantrekkelijker maken voor toeristen en dagjesmensen. Recreatieondernemers in de dag- en verblijfsrecreatie in Drenthe kunnen vanaf 9 januari 2018 een beroep doen op de subsidieregeling Vrijetijdseconomie Drenthe. Een regeling voor onderscheidende en innovatieve projecten in de vrijetijdssector, om Drenthe nog aantrekkelijker maken voor toeristen en dagjesmensen.

[caption id="attachment_52984" align="alignright" width="300"] attractiepark Drouwenerzand[/caption] Provincie Drenthe stelt in totaal €500.000 beschikbaar in 2018. Gedeputeerde Henk Brink: “Met deze subsidieregeling willen we recreatieondernemers stimuleren om met mooie plannen te komen voor vernieuwing van het aanbod in de sector in Drenthe. We zijn op zoek naar nieuwe onderscheidende projecten, die de attractiewaarde van Drenthe voor dagjesmensen en toeristen vergroot”. Er kan subsidie worden aangevraagd voor een:

  • nieuwe dagattractie, nieuw project bij een bestaande dagattractie of een nieuw project op een bestaand recreatiebedrijf, zoals een indoor speelpark dat niet alleen toegankelijk is voor bezoekers van het recreatiebedrijf, maar ook voor dagjesmensen;
  • nieuw samenwerkingsproject waarin bijvoorbeeld campings verblijf combineren met arrangementen en daarbij samenwerken met aanbieders van sportieve en culturele activiteiten in de omgeving;
  • project in de publieke ruimte, zoals een fiets- of wandelvoorziening die niet alleen toegankelijk is voor bezoekers van een recreatiebedrijf, maar ook voor dagjesmensen en inwoners.

Daarnaast kunnen recreatieondernemers subsidie aanvragen voor een training gericht op de totstandkoming van een strategisch ondernemingsplan, een businessplan of een haalbaarheidsstudie voor een nieuw project. De subsidieregeling Vrijetijdseconomie Drenthe kan gedurende het gehele jaar worden aangevraagd. Meer informatie over de regeling is te vinden op www.ikbendrentsondernemer.nl/vrijetijdseconomie.