Maastricht blijft positieve toeristische cijfers behalen. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van ZKA Consultants naar het toerisme in de stad, uitgevoerd in opdracht van de gemeente Maastricht. Het verblijfstoerisme zit met een toename van 8 procent over 2016 in de lift, het winkelaanbod wordt met een cijfer 8 het hoogst gewaardeerd van alle Nederlandse steden en met een gemiddelde besteding van 49 euro per persoon geven Nederlandse stadsbezoekers het meest uit in Maastricht. Maastricht blijft positieve toeristische cijfers behalen. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van ZKA Consultants naar het toerisme in de stad, uitgevoerd in opdracht van de gemeente Maastricht. Het verblijfstoerisme zit met een toename van 8 procent over 2016 in de lift, het winkelaanbod wordt met een cijfer 8 het hoogst gewaardeerd van alle Nederlandse steden en met een gemiddelde besteding van 49 euro per persoon geven Nederlandse stadsbezoekers het meest uit in Maastricht.

[caption id="attachment_52759" align="alignright" width="200"] winkelen in Maastricht[/caption] Ook groeit de werkgelegenheid, na jaren van stabilisatie, weer (+210 banen in 2016). Het dagjesbezoek is in 2016 licht gestegen tot 2,36 miljoen bezoeken, maar vertoont in lijn met andere Nederlandse steden langjarig wel een dalende trend. De verblijfsduur ligt met 1,6 nachten net onder het Nederlands gemiddelde. Wethouder voor economie John Aarts is tevreden met de cijfers: “De economie draait op volle toeren. Mede door het verblijfstoerisme. De aantrekkingskracht van onze stad blijft dankzij haar eigen, bijzondere karakter onverminderd groot. De cijfers laten ook zien dat het gezamenlijke ingezette beleid en de voortdurende investeringen in zaken als het MECC, culturele evenementen en de kwaliteit van de openbare ruimte hun vruchten afwerpen.” [caption id="attachment_52755" align="alignright" width="300"] Camille Oostwegel in het bijzondere Kruisheren Hotel[/caption] Verblijfstoerisme fors gestegen Het verblijfstoerisme is de afgelopen jaren fors gestegen. In de periode 2010 – 2016 groeide het aantal overnachtingen met 15 procent. In 2016 bedroeg het aantal gasten in Maastrichtse hotels, bed en breakfast en short-stays ongeveer 1,1 miljoen. De eerste kwartalen van 2017 vertonen opnieuw een lichte stijging. Hierbij groeien de niet-hotels relatief sterker (kleinschalige logies en het nieuwe bungalowpark). “Absoluut mooie cijfers,” aldus Antoine Scheerens, voorzitter van de Samenwerkende Hotels Maastricht. “Tegelijkertijd zien we wel dat het midweeks toerisme achterblijft bij andere grote steden, waar de zakelijke markt qua aantal arbeidsplaatsen en grote bedrijven steviger is. De hotelbezetting in Maastricht ligt nog onder het landelijk gemiddelde. Willen we bijblijven, dan moeten we de komende jaren vol inzetten op het verstevigen van de zakelijke markt. Dit betekent niet alleen meer congressen, maar ook het vasthouden en uitbouwen van de bedrijvigheid in stad en regio, met name op de Health Campus, en hier echt een speerpunt van maken.” De verblijfsduur is de afgelopen jaren nagenoeg constant gebleven en komt met 1,6 nachten uit onder het landelijk gemiddelde van 1,7 nachten. (incl. langduriger verblijf op campings en parken) Het aantal buitenlandse bezoekers is de afgelopen zes jaar stevig gegroeid. Kwam in 2010 nog een op de vier gasten uit het buitenland, in 2016 is dit aantal gestegen tot een op de drie. [caption id="attachment_52758" align="alignright" width="300"] Bonnefantenmuseum[/caption] Minder dagjesbezoek, meer bestedingen Het dagjesbezoek van Nederlanders daalde in de periode 2012 – 2016 met 15 procent, tot 2,36 miljoen bezoeken in 2016. Maastricht houdt daarmee gelijke tred met andere Nederlandse bezoekerssteden, waar het dagjesbezoek eveneens aanzienlijk daalde. In 2016 steeg het aantal dagjesbezoeken wel met 5 procent. Ook de bezoekfrequentie is gestegen tot 1,9 keer. Het voornaamste motief om Maastricht te bezoeken is winkelen (37 procent). Op plek twee staat bezoek van een evenement met 9%. De bestedingen uit het dagjesbezoek stegen, terwijl in andere Nederlandse steden de bestedingen gelijk bleven. Gemiddeld geven Nederlandse stadsbezoekers 49 euro per persoon uit in Maastricht. Hiermee zijn de bestedingen onder Nederlandse steden in Maastricht het hoogst. Het aantal buitenlandse stadsbezoekers is niet gemeten. Verondersteld mag worden dat het aantal dagjesbezoeken uit Duitsland en Belgie substantieel is, gezien de grensligging en ook met het oog op het hoge aandeel buitenlandse verblijfsbezoekers. Hoge waardering De gezellige horeca, aantrekkelijke sfeer en levendigheid van de binnenstad worden voor Maastricht het hoogst (en bovengemiddeld) gewaardeerd door bezoekers. Ook scoort Maastricht hoger dan gemiddeld op het aanbod unieke, bijzondere en vernieuwende winkels. Het winkelaanbod in de binnenstad van Maastricht wordt met een 8,0 hoog gewaardeerd: hiermee scoort Maastricht het hoogst van alle steden Belangrijke economische motor Toerisme is en blijft een belangrijke economische motor voor de stad. Na jaren van stabilisatie en afname, groeide in 2016 de werkgelegenheid in de sector weer met 210 banen. Daarmee is de sector goed voor 8,8 procent van de werkgelegenheid (dat is exclusief de werkgelegenheid in de detailhandel). Alleen het dagjesbezoek is al goed voor 115 miljoen bestedingen in de stad. Kansen 2018 en verder Kansen voor Maastricht zijn gelegen in het stimuleren van het midweeks verblijf en het langer vasthouden van verblijfsbezoekers. Ook kan het zakelijk toerisme, met de aanstaande uitbreiding en upgrade van het MECC, verder worden verstevigd. Maastricht Marketing zet met diverse campagnes de komende tijd in op deze speerpunten.“Naast strategische campagnes zoals Limburg Lonkt!, Magisch Maastricht en Hoeveel Maastricht zit er in jou! ligt de focus op digitaal, PR en op content marketing. Met deze campagnes en het Maastricht Visitor Center zetten we traditie en innovatie van de stad op spanning en verleiden we bezoekers om de minder bekende, maar net zo bijzondere plekken van de stad te bezoeken,” aldus Lars Flinkerbusch. Bron en meer informatie: gemeente Maastriicht