Er wordt een uitzondering gemaakt voor de verhuurplicht van vakantiewoningen in Zeeland op locaties in Cadzand en Breskens. Dat blijkt uit de besluitenlijst van de Gedeputeerde Staten van Zeeland. Met de nieuwe categorie 'deeltijdwonen' wil de provincie meer mogelijkheden scheppen voor mensen die een tweede huis in Zeeland willen bewonen. Er wordt een uitzondering gemaakt voor de verhuurplicht van vakantiewoningen in Zeeland op locaties in Cadzand en Breskens. Dat blijkt uit de besluitenlijst van de Gedeputeerde Staten van Zeeland. Met de nieuwe categorie 'deeltijdwonen' wil de provincie meer mogelijkheden scheppen voor mensen die een tweede huis in Zeeland willen bewonen.

Op dit moment geldt in Zeeland de regel dat nieuw te bouwen recreatiewoningen verplicht verhuurd moeten worden voor een periode van tenminste 120 dagen per jaar. Daarmee wordt een specifiek segment in de recreatiemarkt buitengesloten. Namelijk de mensen die een tweede huis volledig voor zichzelf willen houden. De Provincie heeft samen met de gemeente Sluis en een aantal ontwikkelaars afspraken gemaakt over het realiseren van maximaal 270 nieuwe (recreatie)appartementen in Cadzand-Bad en het Havengebied Breskens di vallen onder de nieuwe categorie 'Deeltijdwonen'. Deze afspraken gaan vooral over het aantal te realiseren appartementen en de manier waarop deze gebruikt mogen worden. De afspraken gaan gelden voor een periode van twee jaar. De proef met het 'deeltijdwonen' geldt voor een periode van tenminste twee jaar. Daarna wordt aan de hand van een evaluatie de verdere voortgang en nieuwe behoeftenraming eventueel bijgesteld. Meer informatie: uit de besluitenlijst van de provincie Zeeland Zie ook: Verhelderend artikel in de Provinciale Zeeuwse Courant