Er grote verschillen tussen groepen als het om de tijdsbesteding aan persoonlijke verzorging, betaald en onbetaald werk en vrije tijd gaat. Hoogopgeleiden besteden bijvoorbeeld op weekbasis 5 uur en 25 minuten minder aan vrijetijdsactiviteiten dan laagopgeleiden. Voor het onderzoek; 'Een week in kaart', van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) zijn dagboekgegevens van meer dan 1.500 Nederlanders geanalyseerd. Er grote verschillen tussen groepen als het om de tijdsbesteding aan persoonlijke verzorging, betaald en onbetaald werk en vrije tijd gaat. Hoogopgeleiden besteden bijvoorbeeld op weekbasis 5 uur en 25 minuten minder aan vrijetijdsactiviteiten dan laagopgeleiden. Voor het onderzoek; 'Een week in kaart', van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) zijn dagboekgegevens van meer dan 1.500 Nederlanders geanalyseerd.

Als we inzoomen op de Vrijetijdsbesteding dan zien we dat 'Media en ICT' (19,6 uur per week) en 'sociale contacten' (8,2 uur per week) de meest populaire vormen van vrije tijd zijn. Als we nog verder inzoomen is te zien dat de categorie media en ICT vooral uit televisiekijken bestaat (gemiddeld 2 uur per dag). Mannen besteden een groter deel van hun vrije tijd aan media en hobby’s dan vrouwen. Hier staat tegenover dat ze in vergelijking met vrouwen minder tijd aan sociale contacten besteden. Er zijn duidelijke opleidingsverschillen in de hoeveelheid vrije tijd. Mensen met een lager opleidingsniveau rapporteren meer vrije tijd dan middelbaar en hoogopgeleiden. De meest gehoorde verklaring voor dit verschil is dat hoogopgeleiden veel status koppelen aan een druk leven en lange werkdagen. Hierdoor blijft er weinig ruimte over voor vrije tijd. Levensfase: Cijfers over de hoeveelheid vrije tijd laten dan ook zien dat samenwonende ouders de minste vrije tijd hebben (iets meer dan 33 uur per week). Jongeren, maar vooral ouderen hebben veel vrije tijd. Mannen van 65 jaar en ouder (samenwonend met een partner) hebben de meeste vrije tijd (56 uur per week). Bron en meer informatie: www.scp.nl