D66 kamerlid Jan Paternotte wil dat we geen geld meer uitgeven aan het toeristisch promoten van Amsterdam. Het Nederlands Bureau voor Toerisme (NBTC) gaat mee in de toeristische spreidingsambitie van het kamerlid, maar wil in de promotie van Nederland graag de aantrekkingskracht van Amsterdam blijven benutten. D66 kamerlid Jan Paternotte wil dat we geen geld meer uitgeven aan het toeristisch promoten van Amsterdam. Het Nederlands Bureau voor Toerisme (NBTC) gaat mee in de toeristische spreidingsambitie van het kamerlid, maar wil in de promotie van Nederland graag de aantrekkingskracht van Amsterdam blijven benutten. [caption id="attachment_52664" align="alignright" width="300"] Toeristen op Amsterdam Centraal Station[/caption]Paternotte: “Amsterdam barst uit zijn voegen met toeristen. Je hoort heel de tijd het geluid van rolkoffertjes door de straten. Drukte en toeristen horen bij Amsterdam, overlast niet. En in Nederland is zoveel meer te zien. Zorg ervoor dat de toeristen ook makkelijk de oude binnenstad van Gouda, het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden, het nationale park de hoge Veluwe en onze Waddeneilanden weten te vinden.” Het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) krijgt jaarlijks bijna 9 miljoen euro van het kabinet voor het aantrekken van toeristen en congressen. D66 wil dat we geen geld meer uitgeven aan het promoten van Amsterdam. 23 miljoen bezoekers Volgens cijfers van de gemeente Amsterdam groeit het toerisme van 17 miljoen bezoekers in 2015 tot 23 miljoen in 2025. De inwoners van Amsterdam willen niet nog meer toeristen in hun stad. D66 wil dat het NBTC zich richt op de promotie van alle andere mooie plekken die Nederland rijk is. Paternotte: “Het NBTC doet waardevol werk, maar de Amsterdammers willen niet nog meer toeristen. Nederland is een stuk meer dan Amsterdam alleen, en het wordt tijd dat we toeristen dat ook duidelijker vertellen. Meer spreiding zorgt voor minder overlast voor Amsterdammers. Tegelijkertijd komen er meer banen bij in de toeristische sector in de rest van Nederland.” Spreid toeristen in Nederland Amsterdam is nu al bijna de duurste hotelstad van Europa. De gemeente heeft een hotelstop afgekondigd, Airbnb groeit ook nauwelijks meer. Paternotte: “Als het nog drukker wordt in Amsterdam, zullen vooral de prijzen verder gaan stijgen. Dat levert nauwelijks extra banen op, maar wel hogere winsten voor grote hotelketens. Daarom is het belangrijk om te investeren in toerisme in de rest van Nederland. Neem Friesland: Leeuwarden is volgend jaar de culturele hoofdstad van Europa. Laten we daar meer op inzetten.” Meer informatie: www.d66.nl

Reactie NBTC:

NBTC Holland Marketing sluit zich in de basis aan bij de visie van de heer Paternotte (D66) om internationale bezoekers te verleiden andere steden en bezienswaardigheden te bezoeken buiten Amsterdam. Echter ligt de werkelijkheid aanmerkelijk genuanceerder dan in het artikel wordt gesuggereerd. NBTC erkent al langere tijd de noodzaak én het nut van spreiding van internationale bezoekers door Nederland. Om deze reden heeft NBTC in samenwerking met de sector en overheden de zgn. ‘HollandCity’-strategie ontwikkeld waarbij wordt ingezet op spreiding van toerisme in ruimte en tijd. Ook ligt de focus hierbij meer op de waardevergroting van bezoekers in plaats van uitsluitend het aantrekken van méér bezoekers. Met deze strategie focust NBTC zich in samenwerking met partners en overheden op de voor de internationale bezoekers minder bekende regio’s en bezienswaardigheden van Nederland. Naast het ontwikkelen en positioneren van nieuwe bestemmingen binnen ons land, gebeurt dit o.a. door de aantrekkingskracht van Amsterdam te benutten. NBTC werkt volgens een collectief samenwerkingsmodel aan de marketing van heel Nederland. Informeren over Nederland zonder de hoofdstad erbij te betrekken zou vreemd zijn. Onze hoofdstad wordt daarbij in de internationale promotie van ons land in toenemende mate ingezet als middel en niet louter als doel op zich. Zo wordt bijvoorbeeld rondom de interesse voor de Gouden Eeuw, Amsterdam gekoppeld aan steden als Dordrecht, Hoorn en Middelburg. Op deze manier verleiden we bezoekers die alleen de hoofdstad zouden bezoeken om andere steden en bezienswaardigheden aan te doen. Kortom, wij ondersteunen het pleidooi van de heer Paternotte om te investeren in toerisme buiten Amsterdam. Dat hebben wij reeds eerder met hem gedeeld en vastgesteld en wij lichten de realiteit en actualiteit graag nogmaals nader toe aan de heer Paternotte. De uitnodiging daartoe staat uit. Samen met de sector en overheden zetten wij in op de gewenste spreiding en versterking van het regionale verdienvermogen om die versneld te realiseren in het belang van een (be)leefbare bestemming. D66 en andere partijen kunnen ons nadrukkelijk faciliteren in de realisatie van deze gemeenschappelijke ambitie. Daartoe gaan we graag het vervolggesprek aan. Meer informatie: www.nbtc.nl Zie ook artikel: WTTC: Overlast toerisme beheersbaarder door lange termijn planning