Wereldwijd ontstaan steeds meer problemen in populaire toeristische bestemmingen door (ervaren) overlast door toerisme. Ook Nederland kent inmiddels deze problematiek in populaire toeristische locaties als Amsterdam en Giethoorn. De World Travel and Tourism Council ((WTTC) gaf onderzoeksbureau McKinsey de opdracht om de problematiek in kaart te brengen en met suggesties voor oplossingen te komen. Wereldwijd ontstaan steeds meer problemen in populaire toeristische bestemmingen door (ervaren) overlast door toerisme. Ook Nederland kent inmiddels deze problematiek in populaire toeristische locaties als Amsterdam en Giethoorn. De World Travel and Tourism Council ((WTTC) gaf onderzoeksbureau McKinsey de opdracht om de problematiek in kaart te brengen en met suggesties voor oplossingen te komen.

Het rapport doet een poging om los te komen van de media-hype rond 'overtoerisme', en 'tourismfobia' en brengt oorzaken en gevolgen zo concreet mogelijk in kaart. Het rapport maakt in de basis gebruik van toeristische cijfers (data), aangevuld met interviews met o.a. touroperators, toeristische marketingorganisaties, aanbieders van accommodaties, luchtvaartmaatschappijen, NGO's, toeristische opleidingen en toeristische denktanks. Het onderzoek is opgebouwd uit de volgende onderdelen: Een uitwerking van de belangrijkste vijf problemen die door een te massale toeloop van toeristen worden veroorzaakt:

 1. Vervreemden van de locale bevolking met 'hun' stad, dorp of streek.
 2. vastlopende infrastructuur.
 3. verminderde belevingswaarde voor toeristen.
 4. schade aan natuurlijk omgeving en
 5. schade aan het cultureel erfgoed.

Identificeren en beschrijven van de meest praktische oplossingen;

 • spreiden van bezoek in tijd,
 • spreiden van bezoek over de ruimte en de attracties,
 • toepassen van het prijsinstrument om d.m.v. marktwerking het bezoek te reguleren
 • Reguleren (beperken) van het accommodatie-aanbod en het limiteren van bezoek aan activiteiten

Beschrijving van een systeem waarmee toeristische bestemmingen een analyse kunnen maken van de toeristische (drukte)situatie, inclusief een waarschuwingsmechanisme om al vroeg de signalen van 'overcrowding' op te pikken.Met dit systeem kunnen overheidsorganisaties al in een vroeg stadium maatregelen nemen om problemen op langere termijn te voorkomen. In het rapport worden 68 bestemmingen omschreven, inclusief heatmaps waarop te zien op welke onderdelen en stad zich in een verhoogde risicosfeer bevind. In Amsterdam is dat vooral; 'het vervreemden van de locale bevolking' De belangrijkste conclusies die de opstellers van het rapport meegeven over het aanpakken van de problemen van overlast door toerisme:

 • Een goede aanpak werkt vooral als je alle publieke en private betrokken partijen laat meewerken aan een coherent plan van aanpak.
 • Het plan moet een aanpak bieden voor een goede aanpak van van de groeistrategie waarbij primair rekening gehouden wordt met de locale gemeenschap (Engelse tekst:  puts people and communities at its hart"), rekening houdt met lange termijn effecten, en is gebaseerd op de feitelijke situatie.
 • De aanpak resulteert voor de toeristen in een 'bijzondere ervaring (life enhancing) ervaring, en voor het toeristisch bedrijfsleven in een economische situatie waarin zij een gezonde bedrijfsvoering kunnen realiseren.

Bron en meer informatie: www.wttc.org