Het plan om in een voormalige groeve te Brunssum het attractiepark Nature Wonder World (NWW) te realiseren, is van de baan. Initiatiefnemer Jean Gelissen vindt dat in het huidige politiek-bestuurlijke klimaat in de gemeente Brunssum doorzetten van de plannen niet langer verantwoord is. Ook het Provinciebestuur is tot die slotsom gekomen en heeft derhalve volledig begrip voor de conclusie van de ondernemer. Het plan om in een voormalige groeve te Brunssum het attractiepark Nature Wonder World (NWW) te realiseren, is van de baan. Initiatiefnemer Jean Gelissen vindt dat in het huidige politiek-bestuurlijke klimaat in de gemeente Brunssum doorzetten van de plannen niet langer verantwoord is. Ook het Provinciebestuur is tot die slotsom gekomen en heeft derhalve volledig begrip voor de conclusie van de ondernemer.

Zi ook artikel uit november 2016: Nature Wonder World in 2022 open? “Ik geloof onverkort in ons idee en in ons plan, en voel dat vertrouwen bij de vele betrokken partijen, ook in de markt”, zegt de heer Gelissen. “Bij de gemeente Brunssum, waar de gemeenteraad ernstig verdeeld is over ons initiatief, voelen we dat vertrouwen echter niet. En dat is wel essentieel. Want een grootschalig plan als dit heeft niet alleen een financieel fundament nodig; ook het politiek-bestuurlijk fundament bij de gemeente moet optimaal zijn. Want die gemeente is nu eenmaal je belangrijkste partner”. Gedeputeerde Eric Geurts (Toerisme) vindt het “doodzonde dat dit prachtige initiatief niet kan doorgaan”, maar begrijpt - net als zijn collega Ger Koopmans (Financiën) - dat ondernemer Gelissen tot zijn standpunt is gekomen. Volgens de Gedeputeerde was NWW een uitgelezen kans om de toeristische markt in Limburg structureel te versterken. “Met een dergelijk park is Limburg sterk in alle seizoenen.” Ondernemer Jean Gelissen kiest er nu voor om zijn energie volledig te richten op de verdere ontwikkeling van het themapark Toverland in Sevenum. Gedeputeerde Geurts staat daar welwillend tegenover, vanuit zijn streven om de Limburgse toeristische economie “seizoens-proof” te maken. Ook Gedeputeerde Koopmans geeft aan dat de ontwikkeling van Toverland “voor heel Limburg van belang is. Binnen onze financiële beleidskaders zullen we bezien hoe we kunnen meewerken aan die ontwikkeling.” Eric Geurts vindt het voorts van belang dat het economisch ontwikkelperspectief van de regio rond Brunssum in het vizier blijft. “En dat perspectief is er met name rond de Buitenring Parkstad Limburg die zijn voltooiing nadert. De kansen die daar liggen, moeten we grijpen.” Meer informatie: Provincie Limburg Gelissen Group