De Flevolandse gemeenten, de provincie en de vrijetijdssector slaan de handen ineen om meer bezoekers te trekken én meer bekendheid genereren voor Flevoland als nieuw land op de zeebodem. Dit hebben alle bestuurders Recreatie & Toerisme op het vrijetijdscongres van 23 november 2017 feestelijk bekrachtigd. Met elkaar willen de Flevolandse overheden de sector zoveel mogelijk faciliteren en stimuleren met het aantrekken van bezoekers als hoofddoel De Flevolandse gemeenten, de provincie en de vrijetijdssector slaan de handen ineen om meer bezoekers te trekken én meer bekendheid genereren voor Flevoland als nieuw land op de zeebodem. Dit hebben alle bestuurders Recreatie & Toerisme op het vrijetijdscongres van 23 november 2017 feestelijk bekrachtigd. Met elkaar willen de Flevolandse overheden de sector zoveel mogelijk faciliteren en stimuleren met het aantrekken van bezoekers als hoofddoel De uitvoeringsagenda is opgesteld vanuit vijf programmalijnen:
  1. Promotie van Flevoland als vrijetijdsbestemming De Provincie Flevoland zet in op het promoten van Flevoland met een eenduidig verhaal: Flevoland als ‘NIEUW LAND OP DE ZEEBODEM’. In de marketing en promotie richting nederlandse en buitenlandse bezoekers staat dit verhaal van Flevoland centraal en wordt gebruik gemaakt van de sterke merken van Flevoland.
  2. Vergroten van belevingswaarde Naast promotie van Flevoland als NIEUW LAND OP DE ZEEBODEM moeten bezoekers dit verhaal ook echt kunnen ervaren. De inzet is om het unieke en onderscheidende karakter van Flevoland voor hen beter beleefbaar te maken. Hiervoor zijn toeristisch-recreatieve producten nodig die aansluiten bij het datgene wat Flevoland zo karakteristiek maakt.
  3. Routeontwikkeling De belevingswaarde wordt vergroot door de ontwikkeling van thematische recreatieve routes. Thematische routeontwikkeling biedt kansen om routes en bezienswaardigheden te verbinden, om beleving of identiteit toe te voegen aan het ‘binnenland’ van onze polder en om samenwerking tussen ondernemers te bevorderen.
  4. Recreatieve benutting van monumenten De provincie herbergt tal van bezienswaardigheden die refereren aan het unieke en onderscheidende karakter van de provincie Flevoland. Naast de Rijks- en gemeentelijke monumenten vertellen ook sluizen,dijken, gemalen, bodemschatten en landschapskunst het verhaal van NIEUW LAND OP DE ZEEBODEM.
  5. Kennis & onderzoek Inzicht in trends en recente ontwikkelingen is een belangrijke voorwaarde voor succesvol en effectief beleid. De provincie Flevoland voert daarom jaarlijks onderzoek uit naar trends in de vrijetijdssector en laat effectmetingen uitvoeren.
Meer informatie: www.flevoland.nl