De toeristische drukte in Amsterdam baart de gemeenteraad zorgen. Een van de maatregelen die wordt onderzocht is een verhoging van de toeristenbelasting. In de plannen wordt er geen rekening gehouden met de specifieke situatie van campings. De RECRON heeft daarom, samen met de drie grote stadscampings, een informatieve flyer geschreven om de situatie van stadscampings toe te lichten. De toeristische drukte in Amsterdam baart de gemeenteraad zorgen. Een van de maatregelen die wordt onderzocht is een verhoging van de toeristenbelasting. In de plannen wordt er geen rekening gehouden met de specifieke situatie van campings. De RECRON heeft daarom, samen met de drie grote stadscampings, een informatieve flyer geschreven om de situatie van stadscampings toe te lichten.

De Amsterdamse stadscampings zijn jaarlijks goed voor zo'n 450.000 overnachtingen. Dat is een bescheiden aantal als je dat afzet tegen de 14 miljoen hotelovernachtingen. De gemeente Amsterdam heeft enkele scenario's op laten stellen voor de verhoging van de toeristenbelasting. Daarin wordt geen rekening gehouden met de bijzondere situatie van campings. (o.a. relatief lage prijs.) De stadscampings en RECRON stellen voor:

  • Voor het kampeerproduct af te zien van een minimumbedrag per gast(overnachting) of een vast bedrag per persoon per nacht, gelet op de prijs van het product en te kiezen voor een percentage van het directe overnachtingstarief.
  • Als meer toeristenbelasting opgebracht moet worden, dient deze meeropbrengst ook gezocht te worden in andere bedrijfstakken welke hun hoofdomzet uit toeristen behalen. Denk aan de gasten van de cruiseschepen, de gebruikers van segway’s, de leges behorende bij evenementen, de coffeeshops, de Nutellawinkels, kledingbedrijven …, zodat conform het adagium ‘de gebruiker betaalt’ ook alle gebruikers naar verhouding meebetalen.

[caption id="attachment_52318" align="alignright" width="211"] leaflet met de RECRON-lobby voor aanpassing van de plannen voor de toeristenbelasting[/caption] De volgende argumenten en randvoorwaardelijke zaken liggen hieraan ten grondslag:

  • Er dient een realistische verhouding te blijven tussen de verblijfsprijs en de belasting. Een vast bedrag aan toeristenbelasting, zal die verhouding al snel volledig scheef trekken (weglek-effect);
  • Daarom dient de toeristenbelasting enkel uit een percentage van het directe overnachtingstarief te beslaan (het huidige model), anders worden de stadscampings veel te duur in relatie tot andere aanbieders net buiten Amsterdam (weglek-effect);
  • Uit vaste jurisprudentie het een geldend vereiste is dat er sprake moet zijn van een redelijke en niet-willekeurige heffing;
  • Campings stellen maatwerk voor, een aparte regeling, die rekening houdt met de lage overnachtingsprijs;
  • De tarieven dienen slechts beperkt te worden verhoogd voor de stadscampings, gelet op de uiterst geringe prijselasticiteit* die het kampeerproduct kenmerkt en het feit dat zij ook al geraakt worden door de BTW-verhoging van 6% naar 9%;
  • Alleen door de ligging van de Amsterdamse stadscampings leveren zij al een bijdrage aan spreiding van bezoekers over de stad, waarbij zij juist ook bezoeken van onder andere bezienswaardigheden rondom Amsterdam promoten.

Bron en meer informatie: www.recron.nl