Na een periode van drie jaar zonder officiële horeca-CAO hebben Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en CNV Vakmensen een akkoord bereikt over een nieuwe CAO. In een eerder stadium was FNV horeca afgehaakt bij de besprekingen. Er is o.a. afgesproken om zowel in 2018 als in 2019 een loonsverhoging van 2,3% door te voeren. Na een periode van drie jaar zonder officiële horeca-CAO hebben Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en CNV Vakmensen een akkoord bereikt over een nieuwe CAO. In een eerder stadium was FNV horeca afgehaakt bij de besprekingen. Er is o.a. afgesproken om zowel in 2018 als in 2019 een loonsverhoging van 2,3% door te voeren.

Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over maatwerk bij seizoen- en invalwerk. De nieuwe cao gaat per 1 januari 2018 in en heeft een looptijd van twee jaar. CNV Vakmensen legt dit onderhandelaarsakkoord voor aan de achterban. Het landelijk bestuur van KHN heeft al ingestemd met het akkoord. De FNV horeca beraad zich nog op een reactie. Opbouw van de loonsverhoging De cao biedt een inflatiecorrectie plus een loonsverhoging van 1% in juli 2018 en nog een keer 1% in juli 2019. Verder volgt de nieuwe cao de indeling en bepalingen van het KHN-model arbeidsvoorwaardenreglement (AVR). Dat zorgt voor een soepele overgang voor werkgevers in de horeca die het huidige KHN-model arbeidsvoorwaardenreglement al volgen. Wat is nieuw Nieuw is maatwerk bij seizoenwerk en invalwerk. In de nieuwe cao geldt voor een (echte) seizoenkracht een onderbreking van 3 maanden als uitzondering op de regel van 6 maanden tussenpoos bij contracten voor bepaalde tijd. Voor (echte) invalkrachten blijft de mogelijkheid van oproepen. Dit onder de strikte wettelijke voorwaarden. De nieuwe cao biedt werknemers ook ruimte om werk te weigeren als daardoor bij herhaling de arbeidstijdenwet is overtreden. En de nieuwe cao geeft ruimte voor invalkrachten om last minute oproepen te weigeren als zij bijvoorbeeld examen moeten doen of als ze daarvoor ander werk moeten afzeggen. Met de nieuwe cao is ook duidelijk welke uurlonen gelden voor de toepassing van het nieuwe wettelijke minimum uurloon en het uurloon bij uitzendwerk en payroll. Sociale agenda CNV Vakmensen en KHN hebben afgesproken dat zij een sociale agenda initiëren en uitwerken om inhoud te geven aan goed werkgeverschap. KHN en CNV Vakmensen hebben de regie, maar alle stakeholders kunnen meepraten, dus ook FNV Horeca. Zonder FNV Horeca? Het CAO resultaat is tot stand gekomen door een afspraak tussen CNV Vakmensen en KHN. De FNV stond, als grootste horecabond (20.000 leden in de horecasector), in het eindspel dus buitenspel. De CAO is geldig voor zo'n 400.000 mensen die werkzaam zijn in de horeca. FNV Horeca liet in een persbericht op 10 november weten: "FNV Horeca vindt het onacceptabel dat de grootste vakbond in de sector wordt uitgesloten van de cao-onderhandelingen." KHN zag dat anders: "FNV Horeca heeft zich zelf buiten het cao-overleg geplaatst. Op 30 oktober jl. is tussen FNV, CNV en KHN geconcludeerd dat verder overleg tussen deze drie partijen niet tot resultaat kon leiden. De beurt van FNV Horeca is nu wat ons betreft voorbij." De FNV horecabond beraad zich nog op een reactie. Die voegen we toe aan dit bericht zodra deze binnen is (wordt vandaag nog verwacht) Meer informatie: Nieuwsitem KHN Reactie CNV vakmensen Persbericht FNV over uitsluiting door KHN Update 14/11 om 15.00 uur: FNV doet er niet aan mee Met de kop 'Vakkrachten in de horeca krijgen droge boterham met deze cao' wordt duidelijk gemaakt dat de FNV horecabond niet blij is met de nieuwe CAO: "De afspraken die KHN en CNV Vakmensen hebben gemaakt voor de nieuwe cao in de horeca, zijn niet goed voor de hardwerkende horecamedewerkers en de gehele branche. Met maar 1% loonsverhoging per jaar doe je de mensen in deze sector te kort." Lees de hele reactie op: www.fnvhoreca.nl