Het Muliers Instituut heeft onlangs een uitgebreid onderzoek gedaan naar sportend Nederland. Sporten als fitness, hardlopen, fietsen en wandelen hebben in de afgelopen vijftien jaar veel nieuwe deelnemers gekregen. Tegelijkertijd daalde de populariteit van zwemmen, zaalsporten en veldsporten. Het Muliers Instituut heeft onlangs een uitgebreid onderzoek gedaan naar sportend Nederland. Sporten als fitness, hardlopen, fietsen en wandelen hebben in de afgelopen vijftien jaar veel nieuwe deelnemers gekregen. Tegelijkertijd daalde de populariteit van zwemmen, zaalsporten en veldsporten.

De conclusie van het Mulier Instituut is dat de 'de individualisering van sportdeelname' sterk doorzet. Onderzoeker Remko van den Dool ligt nader toe: "Daarbij wordt eigenlijk ook 'flexibilisering' bedoeld. De sportende mensen willen zelf kunnen bepalen wanneer en hoe lang ze sporten. Daar speelt een sport als fitness, de grootste sport van Nederland, goed op in. Ons onderzoek is vooral bedoeld om gemeenten een beeld te geven van de accommodatiebehoefte voor hun sportende inwoners." Fitness en duursporten in de plus Sport betekent steeds vaker inspannen. De categorie Fitness/aerobics is al langere tijd de belangrijkste sport voor Nederlanders van 12 tot 80 jaar. In de periode 2013-2016 beoefent 23 procent deze sport. Overigens beoefent ongeveer de helft deze sport in een fitnesscentrum, de rest vooral thuis of op een vereniging (Van den Dool, 2016). Een nog sterker stijgende sportcategorie betreft de duursporten. Hieronder verstaan we sporten als hardlopen, skeeleren, fietsen en wandelen. Het zijn sporten waarvoor geen accommodatiebehoefte bestaat aangezien deze in de openbare ruimte worden beoefend. Inmiddels beoefent een vijfde deel van de bevolking één of meer van deze sporten wekelijks. In de min Zwemmen en zaalsporten nemen sterk in populariteit af (tot resp. 4% en 7% van de bevolking). De afname bij de veldsporten (- 13%) is vrijwel geheel toe te schrijven aan de verminderde populariteit van tennis. Er is een duidelijke verschuiving zichtbaar naar inspannende sporten die op eigen momenten worden beoefend. Bron, en meer informatie: www.mulierinstituut.nl Zie ook ons artikel: Toekomstvisie recreatieve sport; zonder ondernemerchap?