De Federatie Particulier grondbezit heeft haar website uitgebreid met een themablok over het verdienmodel: 'Publiekstrekkers'. Het is het twaalfde thema dat aan de website wordt toegevoegd en behandelt vooral kansen in de recreatie- en horecasector. De Federatie Particulier grondbezit heeft haar website uitgebreid met een themablok over het verdienmodel: 'Publiekstrekkers'. Het is het twaalfde thema dat aan de website wordt toegevoegd en behandelt vooral kansen in de recreatie- en horecasector.

[caption id="attachment_52216" align="alignright" width="300"] Boottochtje in natuur-attractiepark Bewilderwood (GB)[/caption]Voorzieningen zoals een theehuis, een restaurant, camping en bed & breakfast kunnen natuurbezoek voor recreanten aantrekkelijk maken en hen er toe verleiden geld uit te geven. Maar natuurterreineigenaren profiteren nauwelijks van horeca en grote evenementen, tenzij ze de horeca zelf exploiteren, of er huur of erfpacht van ontvangen. Steeds vaker vragen horecaondernemers die bij natuurgebieden zitten een vrijwillige bijdrage aan hun gasten. In Engeland gebeurt dat met succes, bijvoorbeeld in het beroemde Lake District. Dat voorbeeld inspireerde ook ondernemers in de Biesbosch. En Landgoed Velder trekt met succes grote evenementen aan, in goed overleg met de gemeente en alleen buiten het broedseizoen. Een kentering hangt in de lucht. dit themablok is opgebouwd uit vier thema's:

  1. Publiekstrekkers en horeca
  2. Horeca investeert in natuur
  3. Bezoekerscentra
  4. Wat er nog meer kan

De kennis die de Federatie Particulier Grondbezit op haar website plaatst is grotendeels afkomstig uit het boek 'Ondernemen met natuur' van Hans Kamerbeek. Meer informatie: www.grondbezit.nl/publiekstrekkers-483.html