Een nieuwe babyboom hoeven we in Nederland niet te verwachten. Een bejaardenboom komt er zonder twijfel wel aan. Volgens de jongste cijfers van het CBS stijgt de gemiddelde levensverwachting van een 65 jarige naar 20,5 jaar in 2023.  Een nieuwe babyboom hoeven we in Nederland niet te verwachten. Een bejaardenboom komt er zonder twijfel wel aan. Volgens de jongste cijfers van het CBS stijgt de gemiddelde levensverwachting van een 65 jarige naar 20,5 jaar in 2023. 

Op basis van de huidige stand van de volksgezondheid en de medische technologie hebben 65-jarigen in 2016 gemiddeld nog 19,8 jaar te leven. Deze levensverwachting van 2016 is ruim vijf jaar hoger dan in 1956, het jaar waarin de Algemene Ouderdomswet (AOW) werd aangenomen. Vooruitgang in medische kennis en technologie en betere hygiëne, voeding en leefomstandigheden leidden ertoe dat het risico om voortijdig te overlijden sterk terugliep. Helft 65-jarigen haalt naar verwachting de 86 De stijging van de levensverwachting is een uitdrukking van het feit dat steeds meer ouderen nog lang na hun 65e leven. Op grond van de sterftekansen in 1950 haalde de helft van degenen die in dat jaar 65 waren hun 80e levensjaar. De helft van de 65-jarigen in 2016 zal 86 worden, op basis van de huidige sterftekansen. In 1950 was de kans om 90 te worden 9 procent, nu is dat 31 procent. Gevolgen voor vrijetijdsbesteding De 65-plussers hebben een grotere mate van vrijheid als het gaat om de invulling van hun vrije tijd. Alhoewel de pensioenleeftijd ook langzaam omhoog wordt bijgesteld. In november 2016 heeft de overheid besloten dat de AOW-leeftijd in 2022 verhoogd wordt naar 67 jaar en 3 maanden. De flexibiliteit biedt kansen voor spreiding van bezoek. Gezondheid- en toegankelijkheidsaspecten gaan een grotere rol spelen bij aanbieders van vrijetijdsproducten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan rolstoeltoegankelijkheid en dieetwensen. Nog een groeisegment: hoogopgeleide paren Het opleidingsniveau van de Nederlandse bevolking is de afgelopen tien jaar sterk toegenomen. Nu er steeds meer hogeropgeleiden in Nederland zijn, groeit ook het percentage hogeropgeleide paren. Zo was 30 procent van de 25- tot 45-jarige samenwoners in 2016 een hoogopgeleid stel. Tien jaar eerder was dat nog 19 procent. Meer informatie: www.cbs.nl