Sinds de hotelsector flink werk heeft gemaakt van het voorkomen van illegale prostitutie in hotelkamers, verschuift het probleem steeds meer richting  vakantieparken. Brancheorganisatie RECRON wil recreatieondernemers graag ondersteunen bij het oppakken van signalen en het opzetten van preventief beleid. Sinds de hotelsector flink werk heeft gemaakt van het voorkomen van illegale prostitutie in hotelkamers, verschuift het probleem steeds meer richting  vakantieparken. Brancheorganisatie RECRON wil recreatieondernemers graag ondersteunen bij het oppakken van signalen en het opzetten van preventief beleid.Prostitutie illegaal?

Volgens de Nederlandse wetgeving mag iemand die verblijft in een hotel of vakantiepark een prostituee langs laten komen. Het is illegale prostitutie wanneer de prostituee (of de pooier) een hotelkamer of vakantiehuisje huurt en daar zijn of haar klanten ontvangt. Het probleem wordt nog schijnender als het gaat om minderjarigen. Gemiddeld is 13% van de slachtoffers van mensenhandel minderjarig. Het percentage minderjarigen betreft een minimum, omdat het hier gaat om de leeftijd van de potentiële slachtoffers ten tijde van melding bij CoMensha (registratiecentrum mensenhandel). Het is dus mogelijk dat een deel van de meerderjarige slachtoffers nog minderjarig was ten tijde van (het begin van) de seksuele uitbuiting. [caption id="attachment_51980" align="alignright" width="300"] Een ongebruikelijk hoge behoefte aan handdoeken wordt genoemd als 'signaal'[/caption] Stand van zaken We vroegen Arthur Helling van de RECRON hoe groot het probleem op dit moment is op de Nederlandse vakantieparken? Helling: "We hebben geen signalen dat we op dit punt een groot probleem hebben, zeker niet bij de puur recreatieve en toeristische parken die lid van RECRON zijn. Maar we willen ook niet naïef afwachten. Feit is dat de hotelsector er wel al veel langer mee te maken heeft en dat die een steeds sterker preventief beleid ontwikkelen. Het gevaar van een zeker 'waterbedeffect' kan dan altijd optreden, ook binnen de sector. Wij hebben gemeend niet af te wachten, maar informatie te delen met onze leden en hen met de signalenkaart de mogelijkheid te bieden om extra alert te zijn en dit punt mee te nemen binnen de eigen bedrijfsvoering." Aanpak voor vakantieparken Op 2 oktober vond er een ronde tafel discussie plaats waaraan o.a. de RECRON en Defence for Children – ECPAT Nederland deelnamen. Veel hotels en vakantieparken aan de discussietafel bleken ervaringen te hebben met situaties in het (recente) verleden. Om de leden beter te informeren over de problematiek heeft RECRON op haar websit twee documenten gplaatst:

  • - een factsheet waarin uitleg wordt gegeven over de problematiek rond prostitutie in Nederland
  • - een signaleringsbrochure waarin ondernemers wordt geleerd om signalen van illegale prostitutie en mensenhandel te herkennen.

Meer informatie: www.recron.nl