Amsterdam profiteert economisch gezien van het toerisme. De sociale overlast in de stad is in sommige buurten stabiel gebleven en in andere buurten afgenomen ten opzichte van 2012. Wel is de druk in enkele specifieke buurten, zoals de Wallen, heel hoog. Dit blijkt uit onderzoek van SEO Economisch Onderzoek naar de impact van de bezoekerseconomie op Amsterdam. Amsterdam profiteert economisch gezien van het toerisme. De sociale overlast in de stad is in sommige buurten stabiel gebleven en in andere buurten afgenomen ten opzichte van 2012. Wel is de druk in enkele specifieke buurten, zoals de Wallen, heel hoog. Dit blijkt uit onderzoek van SEO Economisch Onderzoek naar de impact van de bezoekerseconomie op Amsterdam. Toerisme zorgt voor economische groei en werkgelegenheid

In 2016 trok Amsterdam bijna 18 miljoen bezoekers. Zij besteedden in 2015 minimaal 6,3 miljard euro en creëerden daarmee een toegevoegde waardevan €2 tot €2,7 miljard op jaarbasis. Twee derde van de toegevoegde waarde komt als inkomen terecht bij werknemers. [gallery link="file" size="medium" ids="51933,51934,51935"] De bezoekers zorgen ook voor werkgelegenheid: in 2016 kende Amsterdam 61.000 banen in de toeristische sector. Dit is ongeveer 10% van alle banen in Amsterdam. In 75% van de banen gaat het om betrekkingen van meer dan 12 uur per week. Sinds 2007 zijn er in de toeristische sector 15.000 banen bijgekomen, een groei van 33%. Opbrengsten overstijgen de kosten De opbrengsten voor de gemeente die de bezoekerseconomie genereert, zijn hoger dan de kosten die de gemeente maakt: € 224 miljoen versus € 76 miljoen. Kosten komen voornamelijk voort uit de inzet van reiniging en handhaving en uit subsidies voor musea. Opbrengsten zijn afkomstig van met name parkeergelden (exclusief vergunningen), toeristenbelasting en vermakelijkheidsretributie. Een deel van zowel de kosten als de opbrengsten is toe te schrijven aan bewoners van Amsterdam. Ook Amsterdammers bezoeken musea, of kopen wel eens een parkeerkaartje. Buitenlandse toeristen besteden meer Buitenlandse bezoekers geven per persoon ruim twee maal zoveel uit als Nederlandse bezoekers. Gemiddeld geeft een bezoeker € 242 uit tijdens het verblijf aan de stad. [caption id="attachment_51932" align="alignright" width="300"] leefbaarheid per wijk in beeld gebracht[/caption] Overlast neemt in veel buurten af of blijft stabiel De overlast is op stadsniveau stabiel gebleven of afgenomen ten opzichte van 2012. Buurten die bekend staan om hun aantrekkingskracht op bezoekers, zoals de Wallen, laten wel een stijging zien in het aantal misdrijven en klachten over overlast. Tegelijkertijd zijn bewoners in het centrum tevredener over de sociale cohesie in hun buurt dan in andere stadsdelen. Bron en meer informatie: Stichting Economisch Onderzoek