Donderdag 5 oktober doet Monique Van der Sanden namens RECRON, KHN en HISWA tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over het Kustpact de volgende oproep aan nationale én aan regionale politici en beleidsmakers: “Sta open voor een hoog ambitieniveau van ondernemers bij ontwikkelingsplannen en maak vaart met de provinciale uitwerking van het Kustpact om zekerheid voor ondernemers te vergroten. Donderdag 5 oktober doet Monique Van der Sanden namens RECRON, KHN en HISWA tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over het Kustpact de volgende oproep aan nationale én aan regionale politici en beleidsmakers: “Sta open voor een hoog ambitieniveau van ondernemers bij ontwikkelingsplannen en maak vaart met de provinciale uitwerking van het Kustpact om zekerheid voor ondernemers te vergroten.

Dit is niet alleen in het belang van economische groei en werkgelegenheid in kustregio, maar komt ook voort uit de motivatie van ondernemers om bij te dragen aan een fraaie en aantrekkelijke kust.” Het Rondetafelgesprek Kustpact vindt plaats op initiatief van GroenLinks, één week voordat de Kamer met minister Schultz in een Algemeen Overleg Ruimtelijke Ordening debatteert over de voortgang van het Kustpact. Niet alleen de ondertekenaars van het pact, gesloten in februari 2017, maar ook experts en belanghebbenden zijn uitgenodigd om de eerste praktijkervaringen met het Kustpact te delen en om te kijken welke belemmeringen nog weggenomen kunnen worden. RECRON zal, mede namens medeondertekenaars HISWA en KHN, voor de gehele recreatie- en horecasector pleiten voor meer zekerheid voor ondernemers in de kustregio. Zekerheid door meer vaart te maken met de provinciale uitwerking van het Kustpact, omdat ondernemers constateren dat dit proces in meerdere provincies uit loopt. Ook zal Van der Sanden aandacht vragen voor bestaande innovatieve en duurzame ontwikkelingsplannen die nu kind van de rekening dreigen te worden. Zij worden geremd door de trage uitwerking van het Kustpact, blijkt uit een rondgang onder de leden. Dit terwijl de betrokken ondernemers een sterke motivatie hebben om bij te dragen aan een fraaie en aantrekkelijke kust. Bron: nieuwsbericht RECRON