RECRON maakt zich grote zorgen over de toekomst van het toeristisch, recreatief product van Gelderland: de nieuw voorgestelde vliegroutes kunnen roet in het eten gooien voor kampeerders.  RECRON maakt zich grote zorgen over de toekomst van het toeristisch, recreatief product van Gelderland: de nieuw voorgestelde vliegroutes kunnen roet in het eten gooien voor kampeerders. 

Met name de Veluwe, Overijssel en Friesland kunnen eronder lijden wanneer de huidige door staatssecretaris Dijksma voorgestelde technische uitvoering van aanvlieg- en vertrekroutes op vliegveld Lelystad doorgang vindt. Wij ondersteunen daarom van harte de breed gedeelde oproep voor hogere vliegroutes. Kort en krachtig pleit RECRON voor: 1.      Aandacht voor en erkenning van de belangen, zowel economisch als maatschappelijk, van de recreatieve & toeristische sector in de planvorming voor vliegveld Lelystad. Naast gevolgen voor wonen en werk, dient met de verblijfs-en dagrecreatieve sector absoluut rekening gehouden te worden. En een garantie van de staatssecretaris dat bij de voorgenomen herziening van de plannen en afwegingen daarin, alsnog de toeristisch-recreatieve sector betrokken en geconsulteerd wordt. 2.      Zoek de oplossing met name in het zo snel mogelijk stijgen van de vliegtuigen naar een hoogte van 6 km en het zo lang mogelijk op deze hoogte blijven bij het aanvliegen naar de landingsbanen. En kijk serieus naar de ligging van recreatiebedrijven en of concentraties daarvan bij het vaststellen van de optimale aan- en uitvliegroutes. Bovenstaande punten zijn met diverse politici uit de Tweede Kamer gedeeld. Vorige week vond een Algemeen Overleg (AO) Luchtvaart plaats en daar waren de vliegroutes van Lelystad airport een van de belangrijkste onderwerpen. Met name CDA, GroenLinks en D66 pleitten voor alternatieve en hogere vliegroutes. Over hoogte van vliegroutes is door Dijksma gezegd dat in de praktijk zo snel mogelijk hoogte wordt gezocht. Ze gaf echter wel aan dat het niet mogelijk is hier harde cijfers/percentages op vast te pinnen. De kritiek (o.a. middels de petities) is goed gehoord en verwoord door de Kamerleden. Er waren zoveel vragen en kritiekpunten uit de Kamer, dat het AO deze week vervolgd wordt. RECRON heeft haar leden in Overijssel, Friesland en op de Veluwe opgroepen mee te doen aan de enquete over de impact van de vliegroutes op hun bedrijf.