In een documentaire van actualiteitenprogramma Een Vandaag wordt de veiligheid van Nederlandse klimbossen aan de kaak gesteld. Wet- en regelgeving ontbreekt, waardoor er zo goed als geen overheidstoezicht is op de veiligheid. De branche zelf hanteert de NEN-EN15667 norm om de veiligheid van klimparken te controleren. In een documentaire van actualiteitenprogramma Een Vandaag wordt de veiligheid van Nederlandse klimbossen aan de kaak gesteld. Wet- en regelgeving ontbreekt, waardoor er zo goed als geen overheidstoezicht is op de veiligheid. De branche zelf hanteert de NEN-EN15667 norm om de veiligheid van klimparken te controleren.

In de documentaire noemt ERCA inspecteur Frank Schilders de belangrijkste risicofactoren op:

  • Houtrot bij de wat oudere parken "Soms gaat het hout wat minder lang mee dan vooraf gepland."
  • Problemen bij de draagconstructies
  • Het gebruik van verkeerde materialen
Branche stelt eigen normen

In de documentaire komt duidelijk naar voren van de NVWA geen specifieke bevoegdheden heeft zoals die wel gelden voor speeltoestellen. (het WAS.) Het ministerie van VWS verklaart: "Toezicht op klimbossen (ropes courses) is niet wettelijk geregeld. Aanbieders van deze ropes courses zijn primair verantwoordelijk voor de veiligheid. Vooralsnog wordt niet overwogen het toezicht wettelijk te regelen." Een van de partijen die binnen de buitensport een coordinerende rol vervult (alleen voor de aangesloten leden) is de VEBON. Zij verklaren: "Omdat er weinig wet- en regelgeving is heeft de branche zelf in overleg met NEN (NEderlandse Norm) normen opgesteld ten behoeve van de veiligheid van gasten. Alle bij VeBON aangesloten bedrijven zijn verplicht om te voldoen aan deze normeringen. Het gaat hierbij dan om een constructiekeuring bij de start van het klimbos en een jaarlijkse keuring in verband met o.a. slijtage van materialen en houtrot, uitgevoerd door erkende inspectiebureaus." Reactie van Klimrijk Een van de bezochte parken is Klimrijk in Veldhoven. Dit is een van de oudste klimbossen in Nederland. Hier constateert inspecteur Rick Jansen houtrot in de platformen. Volgens deskundigen "niet gevaarlijk voor de klimmer, maar het kan wel gevaar opleveren voor mensen die er onder door lopen." Klimrijk geeft aan dat zij werken volgens de EN 15567 norm; "Alle kritische zaken zijn na een inspectie steeds direct aangepakt, of door de bouwer van ons klimparcours, of door onszelf." Het park had al plannen om volgend jaar een complete vernieuwing door te voeren: "Juist om voorop te blijven lopen hebben we afgelopen winter onze bouwer opdracht gegeven een volledig nieuw klimparcours te bouwen met de allernieuwste ontwikkelingen op gebied van veiligheid. Het huidige klimbos wordt half november volledig afgebroken, de bomen worden herkeurd door de arborist en momenteel werkt onze bouwer aan een nieuw ontwerp en aan de voorbereiding van het nieuwe klimbos gebouwd volgens de vernieuwde norm EN 15567 van 2015. De belangrijkste toevoegingen hierbij zijn de verstelbare (meegroeiende) platforms om de bomen en het volledig vernieuwde en reeds geteste verstelbare montage systeem voor hindernissen en de lifeline. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van houtsoorten als verantwoord Cloeziana en Robinia om zeker te zijn van een verbeterde levensduur met veel minder rot dan bij douglas kan optreden. Door deze vernieuwing zijn ook de huidige spanbanden niet meer nodig en zal ingroeien in bomen niet meer voorkomen. Het nieuwe klimbos zal op 1 maart 2018 in gebruik worden genomen nadat het eerst een inauguratie inspectie met certificering zal ondergaan door een ERCA type A geaccrediteerde inspecteur."