Volgende week, op 27 en 28 september, wordt de Dag van de Openbare Ruimte georganiseerd. Wij hebben uit het grote scala aan lezingen een selectie gemaakt van lezingen die ook voor recreatiebedrijven een merwaarde kunnen bieden... Volgende week, op 27 en 28 september, wordt de Dag van de Openbare Ruimte georganiseerd. Wij hebben uit het grote scala aan lezingen een selectie gemaakt van lezingen die ook voor recreatiebedrijven een merwaarde kunnen bieden...Bewegen in de openbare ruimte met Skills Garden

(27 september, om 11.30 uur) Steeds meer mensen maken gebruik van de openbare ruimte om te bewegen. Skills Garden is een plek in de openbare ruimte die in het teken staat van stimuleren, uitdagen en plezier hebben in bewegen. Een plek die onderdeel is van wonen, werken en vrije tijd, waar mensen elkaar ontmoeten en samen zijn. Een sociale infrastructuur, die mensen aantrekt en sociale cohesie bevordert. Discussietafel Smart Lighting door OVLNL (27 september, om 12.30 uur) De stichting Openbare Verlichting Nederland (OVLNL) organiseert vanuit haar netwerk Smart Lighting een discussietafel met als thema “Het medegebruik van de lichtmast". Onderliggende onderwerpen zijn Cyber Security/privacy en Standaardisatie. De lichtmast wordt steeds vaker in verband gebracht met de infrastructuur van Smart Cities en lang niet meer alleen voor openbare verlichting. Dat levert kansen maar ook uitdagingen op. Deze bijeenkomst is openbaar en zeker ook interessant voor professionals uit andere sectoren dan het openbare verlichting vakgebied. Vitaal sportpark (27 september om 12.30 uur) Van sportverenigingen wordt een steeds grotere maatschappelijke bijdrage verwacht. Dat vertaalt zich in een veelzijdiger aanbod op en rond de sportcomplexen. Het concept ‘Vitaal Sportpark’ kent vijf kenmerken:

  1. Functiemenging – met maatschappelijke en commerciële combinaties
  2. Ruimtelijke integratie – met o.a. fiets en wandelpaden door het park.
  3. Betere benutting van de voorzieningen; wat doe je met velden en gebouwen als er niet gesport wordt.
  4. Openheid – grote toegankelijkheid van het sportcomplex voor recreatief gebruik (door de buurt)
  5. Bestuurlijk vitaal – aandacht voor de aansturing van een sportvereniging nieuwe stijl
Dak- en Geveltuinen

(27 september om 14.00 uur) Volgens Alexander Herrebout van het bureau LINT landscape architecture kunnen dak- en geveltuinen bijdragen aan een groene (openbare) ruimte met toegevoegde waarde op het gebied van verblijf, ecologie, hydrologie en voedsel. Virtuele toevoeging aan de fysieke Openbare Ruimte (27 september om 14.00 uur) Het publieke domein is het ruimtelijk netwerk van 'flows & places' waar eeuwenlange emancipatie en confrontatie tot burgerschap heeft geleid en elke nieuwe maatschappelijke en technologische ontwikkeling zich aandient voor een rol van betekenis in het systeem en een plaats onder de zon. De 'cloud' met haar 'internet of things' en data innovatie is een nieuw publiek domein met alle kenmerken van dien, een virtuele contramal van de fysieke versie, misschien twee handen op een buik maar dat zal niet vanzelf gaan. Jan van Setten: Hoe krijg ik ze zover? (28 september om 11.00 uur) Hoe creëer je draagvlak zonder dwang? En hoe blijf je zelf optimaal gemotiveerd? De juiste snaar raken. Wat drijft iemand nou écht? Hoeveel invloed heb je daar als ambtenaar op? Pittige vragen! Maar er zijn meer antwoorden dan je nu denkt om uit de participatiespagaat te blijven en de dans aan te gaan met burger en bedrijf. De inspirerende lezing van Van Setten neemt je mentaal mee op reis hoe je anderen voor je wensen en doelen kunt winnen. [caption id="attachment_51497" align="alignright" width="300"] foto De Speeltuinbende[/caption] Inclusief spelen en bewegen (28 september om 11.00 uur) Debat onder leiding van Froukje Hajer, Kind, spel en ruimte, over inclusief spelen en bewegen in de openbare ruimte. Hoe maken we de openbare ruimte toegankelijk voor kwetsbare groepen in de samenleving, voor kinderen, voor ouderen, om te bewegen en te spelen. Met medewerking van professionals uit de praktijk. Internet of Things en openbare ruimte (28 september om 13.00 uur) Het Internet of Things is niet slechts een technologie of een set van producten en diensten. Het is in de eerste plaats een nieuwe manier waarop mensen interageren in en met de openbare ruimte, in een publieke en private context. Pieter Ballon (1972) is Professor Communicatiewetenschappen aan de VUB, en Directeur Living Labs bij iMinds. Hij is één van de pioniers in België van het experimenteren met smart cities-proeftuinen. In 2016 stond hij mede aan de wieg van Urbizone, het gratis WiFi-netwerk in Brussel. Recent nog bracht zijn team als eerste de Brusselse "app economy" in kaart. Op de beursvloer zijn veel bijzonderheden te vinden, waaronder de groene straat van NL Greenlabel, 'Het Plein' van kwaliteit in de openbare ruimte, en meerdere terrassen met gratis koffie, thee en fris. Er zijn 600 exposanten en u kunt kiezen uit meer dan 80 lezingen. U vindt hier alles voor de inrichting en onderhoud van openbare ruimte en andere buitenterreinen. Meer informatie: wwww.openbareruimte.nl registreer voor gratis toegang