Een gemeente die zelf camperplaatsen aanbiedt, een paar kilometer van een bestaande camping. Het mág, en het zorgt ervoor dat veel ondernemers met de handen in het haar zitten. Dankzij de Wet Markt en Overheid mogen overheden ‘ondernemertje spelen’ en zelf commerciële activiteiten ontplooien. Als ze maar in een formeel besluit opnemen dat die activiteiten in het algemeen belang zijn – dan zitten ze safe. Daarmee is de Wet Markt en Overheid een rare wet, die ondernemers amper bescherming biedt tegen oneerlijke concurrentie. Een gemeente die zelf camperplaatsen aanbiedt, een paar kilometer van een bestaande camping. Het mág, en het zorgt ervoor dat veel ondernemers met de handen in het haar zitten. Dankzij de Wet Markt en Overheid mogen overheden ‘ondernemertje spelen’ en zelf commerciële activiteiten ontplooien. Als ze maar in een formeel besluit opnemen dat die activiteiten in het algemeen belang zijn – dan zitten ze safe. Daarmee is de Wet Markt en Overheid een rare wet, die ondernemers amper bescherming biedt tegen oneerlijke concurrentie.Aanpassen

Reparatie van de wet is dringend nodig. Minister Kamp wil na alle noodkreten van een grote groep ondernemers de wet nu eindelijk aanscherpen door motiveringseisen in te voeren. Daarnaast moet de wijziging meer inspraak bieden aan ondernemers en komt er een evaluatieverplichting van gemaakte uitzonderingen op de wet. Goed dat de minister ziet dat de wet niet voldoet, alleen de vraag is of ondernemers zo wel voldoende beschermd worden. Niet dus Ik vind van niet. Motiveren is natuurlijk een aardig idee, maar de gemeente blijft op deze manier een slager die zijn eigen vlees keurt. Overheden mogen dan nog steeds onder de kostprijs concurreren met bedrijven. Inspraak bieden aan ondernemers klinkt ook mooi, maar niet pas nadat het besluit al is genomen en gepubliceerd. De tekortkomingen van de huidige wet worden zo niet weggenomen. Schrappen Alleen door het schrappen van de algemeen belang bepaling krijgt de ondernemer een eerlijke kans. Voor overheden bieden andere (Europese) kaders mogelijkheden om activiteiten te kunnen uitvoeren die echt in het algemeen belang zijn. De minister moet bekijken of hier aansluiting bij kan worden gezocht in plaats van nieuwe regels te verzinnen. Oneerlijke concurrentie Ook Chris Fonteijn, bestuursvoorzitter van de Autoriteit Consument en Markt, noemde de algemeen belang uitzondering in Forum een ‘te makkelijke escape’ voor gemeenten. Als zelfs de ACM er zo over denkt, is het echt tijd om de bepaling uit de wet te schrappen. Overheid, je dient pas echt het algemeen belang als je ondernemers laat ondernemen en niet onnodig belemmert door oneerlijke concurrentie met ze aan te gaan. met dank aan: Mariet Feenstra Beleidssecretaris Mededinging bij VNO NCW www.vno-ncw.nl/column