De Telegraaf meldt vandaag dat er in de coalitiebesprekingen plannen zijn om het lage BTW tarief op te trekken van 6 naar 8%. Diverse sectoren in de recreatie- en horesector worden daardoor direct geraakt. Horeca Nederland (KHN) voorziter Rober Willemsen: "“Wij zijn hier fel op tegen. Het lijkt een kleine stap, maar de impact is groot. Want horecaondernemers werken met kleine marges." Ook brancheorganisatie RECROn sluit zich aan bij het pleidooi van KHN. De Telegraaf meldt vandaag dat er in de coalitiebesprekingen plannen zijn om het lage BTW tarief op te trekken van 6 naar 8%. Diverse sectoren in de recreatie- en horesector worden daardoor direct geraakt. Horeca Nederland (KHN) voorziter Rober Willemsen: "“Wij zijn hier fel op tegen. Het lijkt een kleine stap, maar de impact is groot. Want horecaondernemers werken met kleine marges." Ook brancheorganisatie RECROn sluit zich aan bij het pleidooi van KHN.

[caption id="attachment_51428" align="alignright" width="300"] entreekaartje duurder, eten duurder,[/caption] Laag BTW tarief raakt meerdere deelsectoren De Telegraaf speekt over 'bronnen dicht bij de formatietafel' die hebben laten weten dat het lage BTW-tarief ter discussie staat. Categorieën binnen de gastvrijheidssector die bij de belastingdienst o.a. onder het 6% tarief vallen zijn:

  • 'het verstrekken van logies voor een korte periode',
  • 'culturele en recreatieve evenementen en voorzieningen',
  • 'sport, zwembaden en sauna's', en
  • 'verkopen van voedingsmiddelen in de horeca'.
Marges onder druk

KHN neemt het initiatief om met de partners in het samenwerkingsverband Gastvrij Nederland te pleiten voor behoud van het lage 6 procent btw-tarief en voor lagere lasten op arbeid. Robèr Willemsen: "Als de btw omhoog gaat, wordt het simpelweg duurder om uit eten te gaan, te overnachten of een dagje uit te gaan. Per saldo gaat dit ten koste van de werkgelegenheid in en het imago van onze branche. De horeca wordt dan afgeremd in ontwikkeling, innovatie en investeren in gastvrijheid; iets waar we net weer mee op stoom beginnen te raken. Ik heb daarom ook VNO-NCW opgeroepen om aan te geven dat deze btw-verhoging onacceptabel is." Bij afschaffing van het 6 procent btw-tarief leveren de horeca en andere partners in de gastvrijheid economie zoals recreatie, musea en cultuur naar verwachting zo’n 1,5 miljard euro aan omzet in. Bij gelijke bestedingen van de consument, betekent dit dat er in de horeca circa één miljard euro aan omzet wegvalt. Bron en meer informatie: www.khn.nl

Reactie vanuit Gastvrij Nederland

(aangevuld op 19 september 2017) Het verhogen van het verlaagd btw-tarief zal leiden tot een prijsstijging van de dienst of het product, waardoor het economische groeipotentieel van de gastvrijheidssector ernstig wordt belemmerd. Bovendien is er het risico dat omzet door btw-verschillen weglekt naar België en Duitsland. In een eerder onderzoek van onafhankelijk onderzoeksinstituut NYFER (2015) in opdracht van Gastvrij Nederland is aangetoond dat verhoging van het verlaagd btw-tarief leidt tot vraaguitval en forse daling van de werkgelegenheid. Gastvrij Nederland vindt het dan ook onbegrijpelijk dat de coalitie deze voornemens heeft. Gastvrijheid en economisch belang De gastvrijheidssector bestaat uit alle organisaties en ondernemingen die zich bezig houden met toerisme, recreatie, horeca en vrije tijd, attracties, waterrecreatie en omvat tevens de cultuursector, waaronder musea, podia, festivals en andere culturele voorzieningen. Het is een sector die sterk bijdraagt aan de Nederlandse economie met een jaarlijkse omzet van 68 miljard euro aan bestedingen. Daarnaast zorgde de sector met ruim 606.000 banen voor ruim zes procent van het totaal aantal banen in Nederland. De gastvrijheidssector vormt dé ontmoetingsplek voor iedereen uit de samenleving en levert zo een belangrijke bijdrage aan welzijn, sociale verbinding, culturele waarden en samenhang. Zo zorgen recreatie en toerisme ervoor dat het voorzieningenniveau in minder bevolkte (buiten)gebieden op niveau blijft.