De Utrechtse gemeenteraad besprak onlangs de toeristische ontwikkelingen in de stad. Bewoners ervaren steeds meer drukte in de stad, maar dat heeft volgens Locatus bezoekerstellingen vooral te maken met een groei van de eigen bevolking. Toerisme groeit wel, maaris goed voor slechts 15% van de pasanten in de binnenstad. Er worden vier aanbevelingen gedaan om de ontwikkelingen in goede banen te leiden. De Utrechtse gemeenteraad besprak onlangs de toeristische ontwikkelingen in de stad. Bewoners ervaren steeds meer drukte in de stad, maar dat heeft volgens Locatus bezoekerstellingen vooral te maken met een groei van de eigen bevolking. Toerisme groeit wel, maaris goed voor slechts 15% van de pasanten in de binnenstad. Er worden vier aanbevelingen gedaan om de ontwikkelingen in goede banen te leiden. [caption id="attachment_51408" align="alignright" width="300"] Een groot deel van de bezoekers is winkelend publiek uit ‘de provincie’ en komt dus uit directe omgeving van de stad. (foto van het vernieuwde winkelgebied Hoog Catharijne)[/caption]De vier aanbevelingen:
  1. Betrekken van stakeholders bij toeristische ontwikkeling
  2. Inzet op verblijfsbezoek
  3. Spreiding van bezoekers in tijd en ruimte
  4. Verbeteren van het inzicht door integraal onderzoek
Toeristenbelasting vloeit terug naar de sector Waar de financiering bij veel toeristische regio's nogal eens leidt tot zware discussies, blijkt uit de brief van Wethouder Jeroen Kreijkamp dat dit in Utrecht makkelijker gemaakt door de toeristenbelasting deels in te zetten voor investeringen in de sector: "Ruimte voor nieuwe ideeën en innovatie is belangrijk. Door het stijgende aantal meerdaagse bezoekers, is ook de opbrengst uit de toeristenbelasting toegenomen, en zoals de afspraak is, worden deze middelen voor een gedeelte ingezet voor de ontwikkeling van toeristische projecten en/of marketing ten behoeve van de toeristische bezoekers. De toeristische sector is voortdurend op zoek naar kwaliteitsvolle nieuwe producten en projecten. Hiervoor stellen we vanaf 2018 een jaarlijks stimuleringsbudget beschikbaar om de komende vier jaar projecten en producten te stimuleren die bijdragen aan een duurzame toeristische ontwikkeling in Utrecht, passend binnen het kader “Perspectief Toerisme 2020. Live like a local”. Het gaat dan om projecten die primair toeristisch zijn en een aantoonbare meerwaarde hebben voor de stad. Dit wordt in samenspraak met de hoteliers en Utrecht Marketing vorm gegeven." Meer informatie: Perspectief Toerisme Utrecht 2020 uit de gemeenteraaadsstukken