Op maandag 20 november 2017 wordt voor de vijfde keer het Landelijk Zwerfafvalcongres ‘Het Rendement van Schoon’ georganiseerd in het Media Plaza te Utrecht. Onder het motto ‘Schoon is de norm’ wordt aan de hand van inspirerende sprekers en interessante invalshoeken bekeken hoe zwerfafval kan worden voorkomen. Hiermee wordt aangesloten op het Rijksbrede programma ‘Nederland circulair in 2050’. Op maandag 20 november 2017 wordt voor de vijfde keer het Landelijk Zwerfafvalcongres ‘Het Rendement van Schoon’ georganiseerd in het Media Plaza te Utrecht. Onder het motto ‘Schoon is de norm’ wordt aan de hand van inspirerende sprekers en interessante invalshoeken bekeken hoe zwerfafval kan worden voorkomen. Hiermee wordt aangesloten op het Rijksbrede programma ‘Nederland circulair in 2050’.

Een van de belangrijke operationele doelen binnen dit programma is zwerfafval. Middels de aanpak van zwerfafval is de wens dat bedrijven en burgers bewust worden van de duurzaamheid van zwerfafval in de verschillende fases; productie, het gebruik, recycling en hergebruik. Het uiteindelijke doel is dat ‘geen zwerfafval achterlaten’ de norm is in 2025. Winkeliers, gemeenten, horecaondernemers, bedrijven en organisaties, die dagelijks worden geconfronteerd met de problematiek rondom zwerfafval, worden van harte uitgenodigd dit jaarlijkse congres bij te wonen. Het congres is een gezamenlijke inspanning van NederlandSchoon, Rijkswaterstaat en NVRD, allen partners in de Landelijke Aanpak Zwerfafval (LAZ). Voor het volledige programma en meer informatie: hetrendementvanschoon.nl. Landelijk Zwerfafvalcongres Tijdens het Rendement van Schoon delen NederlandSchoon, Rijkswaterstaat en de NVRD de laatste ontwikkelingen op het gebied van zwerfafvalpreventie. Tijdens zogenaamde deelsessies wordt u volledig bijgepraat over belangrijke thema’s, zoals recreatiegebieden, winkel- en centrumgebieden, schone wegen en OV gebieden, succesvolle opruimacties en gedragsbeïnvloeding. Gedurende het gehele congres worden vooral de voordelen van schoon benadrukt, zoals concrete economische en maatschappelijke kansen die een schone leefomgeving met zich meebrengt. Sprekers en programma Keynote speakers tijdens het congres zijn Pacelle van Goethem (specialist op het gebied van gedragsbeïnvloeding) en Johanna Ragnartz, CEO van de Zweedse organisatie Håll Sverige Rent (Houd Zweden Schoon). Van Goethem zal aan de hand van concrete voorbeelden toelichting geven op hoe schoon-gedrag kan worden beïnvloedt en versterkt. Ragnartz gaat in op drie campagnes die de organisatie uitvoert, waaronder "Leave Nothing But Footprints,” waarmee toeristen worden aangespoord om zorg te dragen voor de natuur en de omgeving. Verder staan er interactieve pitches op het programma en diverse deelsessies. Na afloop van het plenaire programma vindt de uitreiking van “De Uitblinker van het Jaar” plaats. Het dagvoorzitterschap van het Landelijk Zwerfafvalcongres is ook dit jaar in handen van presentator Rens de Jong. Het congres begint om 9.00 uur en wordt na 16.30 uur afgesloten met een netwerkborrel. Op hetrendementvanschoon.nl is meer informatie te vinden over het programma, de sprekers en de aanmeldingsprocedure. Over NederlandSchoon NederlandSchoon wil zwerfafval in Nederland voorkomen en bestrijden. Aan de hand van gerichte campagnes, onderzoeken, samenwerkingen, het delen van kennis en het geven van advies aan bedrijven komt de organisatie in actie tegen zwerfafval. NederlandSchoon richt zich specifiek op ‘aandachtsgebieden’; plekken waar doorgaans meer zwerfafval te vinden is. Hiervoor creëren ze oplossingen op maat. "Het uitgangspunt is simpel: als we het schoon houden, hoeven we het ook niet op te ruimen.", aldus Helene van Zutphen, Directeur Stichting Nederland Schoon. Meer informatie www.nederlandschoon.nl