Ook de watersportsector profiteert van de opleving van de economie. Al zes kwartalen achtereen ziet brancheorganisatie HISWA een groei van de omzet; bekeken over alle dertien deelsectoren. Toch zijn er ook zorgen bij HISWA directeur Geert Dijks. De watersport vergrijst, en de Nederlandse watersport profiteert niet optimaal van het toegenomen inkomend toerisme. Ook de watersportsector profiteert van de opleving van de economie. Al zes kwartalen achtereen ziet brancheorganisatie HISWA een groei van de omzet; bekeken over alle dertien deelsectoren. Toch zijn er ook zorgen bij HISWA directeur Geert Dijks. De watersport vergrijst, en de Nederlandse watersport profiteert niet optimaal van het toegenomen inkomend toerisme.

[caption id="attachment_51255" align="alignright" width="300"] Geert Dijks[/caption] De HISWA is een bijzondere branche-organisate die dertien verschillende bloedgroepen kent. De recreatieve tak (30 a 40% met o.a. jachthavens, zeilscholen, bootverhuur en chartervaart) is weliswaar de grootste in ledenaantal, maar de kleinste in omzet. Het meeste geld wordt verdiend in de bouw van boten en toeleveranciers aan de watersportsector. Al deze bedrijven hebben wel een gezamenlijk belang bij een bloeiende watersportsector. Doelgroep vergrijst We spreken HISWA directeur Geert Dijks op de HISWA te Water, die dit jaar wat minder bezoekers trok dan in 2016. Dijks: "De ‘wat oudere’ doelgroep is niet vervelend als je kijkt naar de investeringen die zijn kunnen doen. Toch is het belangrijk om ‘het plezier van de watersport' bij een brede, nieuwe doelgroep onder de aandacht te brengen. We zijn daarom in 2016 begonnen met de campagne 'Welkom op het Water', waarmee we de doelgroep voor de waterport willen verbreden met o.a. jongeren, gezinnen, maar ook herintreders in de watersport. Om de campagne te bekostigen hebben we destijds de contributie van onze leden met 10% moeten verhogen. Dat was een moeilijke beslissing die ons ook leden heeft gekost. Inmiddels zien we gelukkig de eerste resultaten en daar worden we ook op afgerekend. De kleine watersport is wellicht voor onze doelgroep jachtbouwers minder interessant, maar hiermee wordt wel een nieuwe generatie watersporters aangesproken die in de toekomst kan doorgroeien naar grotere boten. We hebben nog volop plannen om de campagne verder invulling te geven. Bijvoorbeeld in 2018 met een landelijke meevaardag.” Jachthavens moeten bedrijfsvoering aanpassen In de hoogtijdagen, voor de crisis, konden jachthavens vertrouwen op hun wachtlijsten voor een ligplek. Die situatie is nu duidelijk anders. Dijks: "Een gezonde jachthaven kent een bezetting van 95%. Je hebt altijd een stukje frictieleegstand voor onderhoud en wisselende eigenaren. Op dit moment ligt het gemiddelde op 87%. We zien de bezetting de laatste jaren gelukkig weer wat aantrekken. Dat is niet vanzelf gegaan. Innovatieve bedrijven, die redden het wel. Je ziet bijvoorbeeld dat diverse jachthavens hun recreatieve voorzieningen uitbouwen. En ook de 'verboden toegang voor onbevoegden - bordjes' verdwijnen steeds meer. Daarmee kan de horeca op het terrein nieuwe doelgroepen aanspreken, zoals bijvoorbeeld fietsers. Dat heeft als bijkomend voordeel dat 'het plezier van de watersport' voor deze doelgroep zichtbaar wordt. Veel jachthavens waren tot enkele jaren geleden nog onbekend met het fenomeen marketing. Ook daar is een flinke inhaalslag gaande." Onvoldoende profijt van inkomend toerisme De afgelopen jaren is het het inkomend toerisme in Nederland flink gegroeid. Volgens Dijks heeft de watersportsector daar tot nu toe nog niet voldoende van meegeprofiteerd.; "Nederland wordt in de internationale promotie, naar onze mening, niet voldoende geprofileerd met de unieke watersportmogelijkheden die ons land te bieden heeft. Het wordt de hoogste tijd voor een betere profilering van Nederland watersportland." Meer informatie: www.hiswa.nl HISWA te Water volgend jaar naar Lelystad Vanaf 2018 verhuist de HISWA te water naar de evenementenhaven Bataviahaven in Lelystad. De in-water bootshow heeft met het oog op de toekomst een uitgebreide oriëntatie uitgevoerd. Deze heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat vanaf 2018 de HISWA te water in Lelystad plaatsvindt. Als de HISWA te water haar leidende positie wil behouden en wil laten groeien, is een verhuizing naar een ruimere locatie een vereiste. De mogelijkheden van de Bataviahaven bieden dermate veel voordelen, dat de HISWA te water heeft besloten al in 2018 gebruik te maken van de uitgebreide faciliteiten die de evenementenhaven te bieden heeft. HISWA te water 2018 vindt plaats van 4 tot en met 9 september 2018. Beeldimpressie van de HISWA te Water in Amsterdam 2017: [gallery link="file" columns="2" size="medium" ids="51249,51250,51251,51252,51253,51254"] Meer informatie: www.hiswatewater.nl