Natuurmonumenten kiest voor een nieuwe aanpak voor het behouden van haar cultureel erfgoed. Nieuw in deze Erfgoedvisie is dat er drie kernbegrippen, in samenhang, centraal staan: bewaren, beleven en bekostigen. Met als verbindend element: de verhalen over erfgoed die zorgen voor betekenis en waardering. Natuurmonumenten kiest voor een nieuwe aanpak voor het behouden van haar cultureel erfgoed. Nieuw in deze Erfgoedvisie is dat er drie kernbegrippen, in samenhang, centraal staan: bewaren, beleven en bekostigen. Met als verbindend element: de verhalen over erfgoed die zorgen voor betekenis en waardering.

[caption id="attachment_51230" align="alignright" width="300"] Fort Sint Pieter (Sint Pietersberg) nabij Maastricht[/caption] Rol van verhalen In de Erfgoedvisie wordt de bijzondere rol van verhalen toegelicht: "Verhalen verbinden en geven betekenis. Verhalen slaan een brug tussen verleden, heden en onze toekomst. Tussen mensen, hun omgeving en hun belangstelling. Met verhalen geven we betekenis aan ons cultureel erfgoed. Betekenis gaat over waarde en waardering: hét motief om ons erfgoed te bewaren en door te geven. Bewaren door betekenis is dan ook ons motto." Recreatieve accenten Diverse nieuwe accenten (p.9 van de Nieuwe Erfgoedvisie) die Natuurmonumenten in de nieuwe visie presenteert hebben een recreatieve insteek w.o.:

  • Nieuwe manieren zoeken (ook via multimedia) om de historische verhalen van gebieden en gebouwen tot leven te brengen.
  • Verruimen van de mogelijkheden om verborgen en besloten erfgoed (zowel groen erfgoed als gebouwen) te beleven en toegankelijker te maken.
  • Ontwikkelen een breder scala van activiteiten om erfgoed te beleven en te bekostigen.
  • Passende en duurzame nieuwe functies en creatieve ontwikkelmogelijkheden (herbestemmingen) van gebouwen die bijdragen aan het bewaren, beleven en bekostigen van cultureel erfgoed.
Bekostigen: verantwoord ondernemen met cultureel erfgoed

Waar mogelijk wil Natuurmonumenten bedrijvigheid en exploitatie van cultureel erfgoed realiseren. Het benutten van historische gebouwen vergroot de zichtbaarheid van deze gebouwen en de mogelijkheden om ze te kunnen beleven. Er ordt ook gekeken naar samenwerkingspartners voor de exploitatie: "Of het nu gaat om pachtboerderijen en beheer van het historische landschap, vakantiewoningen in een kasteel, een horecagelegenheid in een koetshuis, een zorgfunctie in een boerderij, vergaderen in een hooischuur of groente kweken in een kasteelmoestuin; bij al deze functies gaat het om samenwerking van Natuurmonumenten met de omgeving, ondernemers, bewoners, maatschappelijke organisaties en boeren." Meer informatie: www.natuurmonumenten.nl