Friese Overheid, ondernemers, onderwijs, onderzoekers en omgeving actief in vrije tijd, recreatie en toerisme komen op woensdag 20 september samen onder de noemer Futures Café. Het doel is om kennis uit te wisselen, innovatie te stimuleren en om samen aan uitdagingen van de toekomst te werken. Friese Overheid, ondernemers, onderwijs, onderzoekers en omgeving actief in vrije tijd, recreatie en toerisme komen op woensdag 20 september samen onder de noemer Futures Café. Het doel is om kennis uit te wisselen, innovatie te stimuleren en om samen aan uitdagingen van de toekomst te werken.

Hierdoor kan het kwalitatief aanbod in de Friese vrijetijdssector worden verbeterd, de provincie Fryslân sterker worden gepositioneerd en de economische slagkracht in de provincie worden vergroot. Innovatief ondernemen in de vrijetijdssector Tijdens het Futures Café delen vier experts uit de sector de nieuwste trends en ontwikkelingen die van invloed zijn op de vrijetijdssector. Er worden workshops georganiseerd met als thema's: Innovatief Ondernemerschap, Online Gast, Internationale Samenwerkingen en Creatieve Conceptontwikkeling. Deelnemers stellen samen met de experts vast welke impact ontwikkelingen rondom deze thema's op de eigen organisatie hebben. Daarnaast worden er strategische doelstellingen en acties ontwikkeld. Aanmelden Het Futures Café vindt op woensdag 20 september plaats in De Kanselarij te Leeuwarden. Het evenement begint om 17:00 uur. Vooraf aanmelden is noodzakelijk en kan via de website www.etfi.nl/futures-café. Toegang is gratis.