Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts investeert via Toerisme Vlaanderen 1 264 216 miljoen euro in de uitbouw van kwalitatief hoogstaande toeristische infrastructuur voor logies. De uitbaters van 50 vergunde logies krijgen een financieel duwtje in de rug om werk te maken van een volledig toegankelijk logies en van kind- en familievriendelijke voorzieningen. Daarnaast is er ook geld voorzien voor zorgspecifieke investeringen en voor de aanleg of inrichting van camperplaatsen. Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts investeert via Toerisme Vlaanderen 1 264 216 miljoen euro in de uitbouw van kwalitatief hoogstaande toeristische infrastructuur voor logies. De uitbaters van 50 vergunde logies krijgen een financieel duwtje in de rug om werk te maken van een volledig toegankelijk logies en van kind- en familievriendelijke voorzieningen. Daarnaast is er ook geld voorzien voor zorgspecifieke investeringen en voor de aanleg of inrichting van camperplaatsen. Toerisme Vlaanderen wil Vlaanderen verder uitbouwen en promoten als een kwaliteitsvolle en toegankelijke bestemming, waar iedereen terecht kan voor een deugddoende vakantie. Om het Vlaamse logiesaanbod te versterken, zijn verdere investeringen van de uitbaters nodig. Vlaams minister van Toerisme Weyts maakt nu via Toerisme Vlaanderen ruim 1,2 miljoen euro vrij om de uitbaters een duwtje in de rug te geven. 50 uitbaters van logies verspreid over heel Vlaanderen kunnen rekenen op een extra impuls. Het gaat om 21 logies in West-Vlaanderen, 10 in Limburg, 9 in Oost-Vlaanderen en telkens 5 in Antwerpen en Vlaams-Brabant. Toerisme Vlaanderen investeert onder meer in het volledig toegankelijk maken van logies voor bezoekers met een beperking. Concreet gaat het dan bijvoorbeeld om een aangepast toilet voor rolstoelgebruikers, maar even goed over een toegankelijke parking, onthaal, restaurant en slaapruimte. Daarnaast gaan de subsidies naar investeringen in kind- en familievriendelijke infrastructuur en zijn er ook zorgspecifieke investeringen en investeringen in de aanleg of inrichting van camperplaatsen. Dergelijke investeringen zijn voor de uitbaters niet altijd meteen rendabel, en net daarom is een steuntje in de rug via subsidies zo belangrijk. Logiesuitbaters die dit jaar uit de boot vielen kunnen begin 2018 een nieuwe subsidieaanvraag indienen. Meer informatie: www.toerismevlaanderen.be/logiessubsidie