Na drie jaar procedures doorlopen voor een Leisure & Battle Centre en een klein oorlogsmuseum op de voormalige gemeentewerf in Westerveld, ziet ondernemer Rob Baaiman af van zijn plannen op deze locatie. De procedures die doorlopen moeten worden duren de ondernemer te lang. Baaiman: "Zoals het er nu naar uitziet kan het nog wel drie jaar duren voordat ik hier kan beginnen." Na drie jaar procedures doorlopen voor een Leisure & Battle Centre en een klein oorlogsmuseum op de voormalige gemeentewerf in Westerveld, ziet ondernemer Rob Baaiman af van zijn plannen op deze locatie. De procedures die doorlopen moeten worden duren de ondernemer te lang. Baaiman: "Zoals het er nu naar uitziet kan het nog wel drie jaar duren voordat ik hier kan beginnen."

[caption id="attachment_50777" align="alignright" width="300"] stockfoto 'leger'.[/caption] Baaiman heeft inmiddels wel een alternatieve locatie in Steenwijk op het oog, waar het bestemmingsplan beter aansluit bij de plannen. Daar is plaats voor het Leisure & Battle Centrum, maar niet voor het oorlogsmuseum. Deze nieuwe locatie wordt na de zomervakantie bekend gemaakt. Baaiman speelt overigens niet de zwarte piet naar de gemeente: "Het zijn de procedures rondom het bestemmingsplan die een vlotte vestiging van mijn bedrijf op deze locatie te zeer vertragen. Als ondernemer wil je op een gegeven moment aan de slag met je plan." Het Leisure en Battle Centre wordt volgens Baaiman een unieke belevenis in Nederland: "We beschikken over mooie oude legervoertuigen die we inzetten voor diverse activiteiten. Ook een lasergame-activiteit past in de opzet. Zodra we na de zomerakantie naar buiten treden, maken we nog meer bekend over het hele concept." De gemeente Westerveld ligt op haar website de hele gang van zaken nog eens toe: Vaak schuurt het: de snelheid waarmee een ondernemer of individuele inwoner graag aan de slag wil én de wet- en regelgeving waarmee hij of zij te maken krijgt. Soms leidt dat schuren tot een punt waarop geconcludeerd moet worden: we stoppen het traject. Voor het vestigen van een Leisure/Battle centrum en een kleinschalig oorlogsmuseum in de voormalige werf aan de rand van een Natura2000-gebied, is een procedure voor een bestemmingsplanwijziging nodig inclusief diverse onderzoeken. De procedure vraagt ‘een lange adem’. Wat vooraf ging In augustus 2014 deed de gemeente Westerveld via een advertentie in regionale bladen een oproep voor belangstellenden voor de voormalige gemeentewerf. Westerveld was op zoek naar een nieuwe toeristische trekpleister, passend bij de activiteiten in de tegenoverliggende Toegangspoort en het achterliggende natuurgebied. Op de oproep kwamen zes reacties binnen. Na een selectie op basis van de bedrijfsplannen, vielen drie van de zes kandidaten af en werden er gesprekken gevoerd met de drie overgebleven kandidaten. Op basis van deze gesprekken en een opgestelde criterialijst viel de keus van het college op het Leisure/Battle centrum. Omdat de bestemmingsplanprocedure nog niet afgerond is, kon Baaiman het Leisure/Battle centrum met kleinschalig oorlogsmuseum nog niet inrichten en openstellen. Wel gebruikte Baaiman als huurder al wel de loods op de voormalige werf, voor de stalling van materieel voor het toekomstige centrum. Meer informatie: www.gemeentewesterveld.nl