De provincie Drenthe stelt een bijdrage van € 5 miljoen beschikbaar voor een nieuwe kunstijsbaan in Hoogeveen. Dat gebeurde nadat de gemeente Hoogeveen zich garant had gesteld voor de risico's van het project. De bijdrage voor het initiatief in Hoogeveen betekent dat een soortgelijk initiatief in Assen niet meer voor de financiele bijdrage van de provincie in aanmerking komt. De provincie Drenthe stelt een bijdrage van € 5 miljoen beschikbaar voor een nieuwe kunstijsbaan in Hoogeveen. Dat gebeurde nadat de gemeente Hoogeveen zich garant had gesteld voor de risico's van het project. De bijdrage voor het initiatief in Hoogeveen betekent dat een soortgelijk initiatief in Assen niet meer voor de financiele bijdrage van de provincie in aanmerking komt. [caption id="attachment_50517" align="alignright" width="300"] visualisatie van de toekomstige ijsbaan in Hoogeveen[/caption] Wethouder Jan Steenbergen van Hoogeveen reageert op de komst van de nieuwe ijsbaan die jaarlijks 149.000 bezoekers moet faciliteren: "We zijn ontzettend blij dat na jaren plannen maken de baan er nu echt komt. Stichting Kunstijsbaan, ondernemers, ambassadeurs, ambtelijke medewerkers, Rendo en WMD hebben daar keihard aan gewerkt. Een groot compliment voor al deze mensen!’ De plannen worden nu verder uitgewerkt; de bedoeling is dat eind 2019 in Hoogeveen geschaatst kan worden op de kunstijsbaan. Lastig voortraject met twee initiatieven Door het verdwijnen van de Smelt in Assen is een aantal jaren geleden de vraag in Drenthe ontstaan over een nieuwe kunstijsvoorziening. Eind 2016 zijn daarop twee aanvragen ingediend door Stichting Kunstijsbaan Hoogeveen en door Koenen bouw B.V voor ICE World Drenthe (inAssen). Provincie Drenthe heeft eind maart 2017 besloten twee subsidieaanvragen af te wijzen. Dit omdat de beide businesscases niet rond waren en geen zicht gaven op een duurzame exploitatie. De provincie Drenthe was alleen bereid om een bijdrage van 5 miljoen te verstrekken aan een bovenregionale sportvoorziening onder de voorwaarden dat de betreffende gemeente de realisatie en dekking van de investering garandeert via een gemeenteraadsbesluit. Aanvragen bij de provincie worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Dit heeft tot op heden geresulteerd in één aanvraag, die van de gemeente Hoogeveen. Met de toewijzing van de bijdrage aan de gemeente Hoogeveen is automatisch de mogelijkheid voor Assen verdwenen, om alsnog in aanmerking te komen voor deze financiele bijdrage. De provincie laat weten dat het de initiatiefnemers in Assen wel vrij staat om, met een alternatieve financiering, het project alsnog op te zetten. In de media laten diverse deskundigen al weten dat er te weinig markt zal zijn voor de exploitatie van twee ijsbanen in deze regio. Meer informatie: provincie Drenthe