Het succes van attracties wordt voor een steeds groter deel afhankelijk van Intellectual Property (IP). Daarmee maakt een park zich uniek en onderscheidend. Het ontwikkelen van nieuwe IP is belangrijk voor de innovatie van een park. De Europese attractiesector pleitte onlangs in Brussel voor een betere bescherming van de rechten die themaparken hebben op dit gebied. Het succes van attracties wordt voor een steeds groter deel afhankelijk van Intellectual Property (IP). Daarmee maakt een park zich uniek en onderscheidend. Het ontwikkelen van nieuwe IP is belangrijk voor de innovatie van een park. De Europese attractiesector pleitte onlangs in Brussel voor een betere bescherming van de rechten die themaparken hebben op dit gebied.

[caption id="attachment_50390" align="alignright" width="300"] Inzet van IP (Peter Rabbit) bij Willows Activity Farm in Engeland[/caption] Tijdens een ontmoeting van de International Association of Amusement Parks and Attractions Europe and Middle East (IAAPA-EMEA) met afgevaardigden van de Europese Comissie op 21 juni jl., kwam vooral het aspect 'IP in de attractiesector' aan de orde. De waardevolle samenwerking tussen parken en rechthoudenden van IP, zoals filmproducenten, schrijvers van boeken of ontwikkelaars van videogames, is daarin van groeiend belang. Karen Staley, directeur van IAAPA-EMEA, stelde voor om de rechten van licenties beter te regelen, zodat ook kleinere parken kunnen profiteren van de inzet van IP. IP ontwikkelen gaat alleen samen met bescherming Michael Kreft von Byern van het Duitse Europa Park stipte nog een belangrijk put aan: "Innovatie is voor attractie- en themaparken een essentieel onderdeel van het business model. Onze gasten willen immers steeds weer iets nieuws beleven. Het is aan de parkontwikkelaars om continu unieke en memorabele ervaringen te ontwikkelen. Innovatie betekent o.a. investeren in het ontwikkelen van eigen IP. Deze investeringen kunnen we alleen doen als de rechten ook goed worden beschermd." We vroegen Jakob Wahl, vice president van IAAPA-EMEA, om een nadere toelichting van de situatie rond Attracties en IP. Is de huidige Europese wetgeving rondom IP onvoldoende om unieke ideeen en content van parken te beschermen? Wahl: "Als het bij IP gaat om duidelijke strafbare zaken, dan is handhaving van belang. We zien nog te vaak dat de bevoegde autoriteiten de kleinere overtredingen laten schieten. De umulatieve invloed van deze overtredingen zorgt inmiddels wel voor aanzienlijke schade. IP rechten raken de attractie-industrie op een aantal verschillende vlakken, waaronder copyright, merkenrecht en patenten. De mogelijkheid om te handhaven dient wat ons betreft effectief te zijn." Wahl ziet dat bescherming van IP niet alleen een juridische component heeft: "Naast de wet- en regelgeving over IP vinden wij het ook belangrijk dat we het brede publiek moeten leren waarom het van belang is om de creatieve rechten van mensen en personen te respecteren. Uiteindelijk profiteert de hele samenleving en economei er van als we daar respect voor hebben. Veel van de overtredingen ontstaan immers vanuit onbekendheid met de werking van de rechten rond IP en de gevolgen die dat overtredingen hebben voor de rechthebbenden." Bekende merken (IP) zien we nu vooral terug bij de grootste parken. Wahl ziet dat in de achterban van IAAPA ook veel kleinere parken baat kunnen hebben bij de inzet van IP: "Voor kleinere parken kan de toevoeging van IP een echte 'game-changer' zijn waarmee zij en breder publiek kunnen bereiken. Het inzetten van bekende IP merken kan helpen om een kleiner bedrijf verder te professionaliseren in het complete aanbod. Het is voor mij duidelijk dat dit een van de focusputen blijft voor de ontwikkeling van parken in de komende jaren." In het gesprek met de Europese Commissie is gesproken over verschillende facetten van innovatie bij attractieparken. Welke conclusies zijn er getrokken over de verschillende facetten van inovatie? Wahl: "Diverse innovaties uit de attractiesector zien we ook terug in andere sectoren, zoals de hele brede hospitality en retailsector. We hebben dus een voortrekkersrol. Bij de EC hebben we gepleit voor een betere ontwikkelomgeving voor innovaties, bijvoorbeeld via belastingvoordelen of ondersteuning in het ontwikkelen van 'skills'. In heel Europa zien we bijvoorbeeld een tekort ontstaan aan technisch ingenieurs die rides kunnen ontwikkelen en onderhouden. Een impuls om dit beroep aantrekkelijker te maken kun je op Europees niveau aanpakken." Meer informatie: IAAPA - EMEA