Met een recordaantal van ruim zes miljoen bezoekers in 2016 heeft Leisurelands, eigenaar van 20 recreatiegebieden in Gelderland en Noord-Limburg, een positief resultaat geboekt. Het recreatiebedrijf timmert hard aan de weg om zich verder te professionaliseren en te positioneren als één van de belangrijkste spelers in de vrijetijdssector. Met een recordaantal van ruim zes miljoen bezoekers in 2016 heeft Leisurelands, eigenaar van 20 recreatiegebieden in Gelderland en Noord-Limburg, een positief resultaat geboekt. Het recreatiebedrijf timmert hard aan de weg om zich verder te professionaliseren en te positioneren als één van de belangrijkste spelers in de vrijetijdssector. 4,3 miljoen strandbezoekers in 2016

Het recreatieseizoen van 2016 kenmerkte zich door een aantal piekmomenten waarop het extreem warm was en de recreatiegebieden massaal werden bezocht. Het Hemelvaartweekend, medio juli en de periode van eind augustus tot medio september kenden zomerse en ook enkele tropische dagen. Het aantal strandbezoekers steeg van vier naar 4,3 miljoen. Daarnaast trokken de op de recreatiegebieden gevestigde exploitaties in 2016 ook meer bezoekers: ruim 1,8 miljoen. Daarmee komt het totaal aantal bezoekers in 2016 ruim boven de zes miljoen (een stijging van ruim 5% ten opzichte van 2015), een record sinds de oprichting van Leisurelands in 1962. Positief resultaat Het aantal evenementen dat werd georganiseerd op de recreatiegebieden daalde ten opzichte van 2015. In totaal werden er 561 evenementen georganiseerd (2015: 649 evenementen). Wel steeg de omzet uit evenementen met bijna 10%. Verschillende gevestigde ondernemers breidden in 2016 hun bedrijf uit. In april 2016 vond de overdracht van de voorheen eigen exploitaities, SchatEiland Zeumeren, Paviljoen Zeumeren en Waterski Zeumeren plaats. Eind 2015 werden deze exploitaties verkocht. Meer informatie: Leisurelands jaarverslag