Uit de jongste cijfers van Kenniscentrum Toerisme blijkt dat er in 2016 voor 1,62 miljard door toeristen is besteed in Zeeland. Als dezelfde berekening gehanteerd wordt voor de cijfers 2015, dan is er sprake van 1% groei in de totale bestedingen. Deze groei is te danken aan de toename van het aantal overnachtingen van verblijfstoeristen. De bestedingen per persoon per nacht zijn heel licht gedaald. Uit de jongste cijfers van Kenniscentrum Toerisme blijkt dat er in 2016 voor 1,62 miljard door toeristen is besteed in Zeeland. Als dezelfde berekening gehanteerd wordt voor de cijfers 2015, dan is er sprake van 1% groei in de totale bestedingen. Deze groei is te danken aan de toename van het aantal overnachtingen van verblijfstoeristen. De bestedingen per persoon per nacht zijn heel licht gedaald.

De bestedingen van vakantiegangers uit binnen- en buitenland, dagjesmensen en Zeeuwen die zelf een dagje uit gaankomen vooral terecht in de horeca (30%) en detailhandel (24%). 23% van het geld komt terecht bij verblijfsaccommodaties, het resterende deel bij vervoersaanbieders en vermaak (attracties, cultuuraanbod, evenementen). Al deze bestedingen zorgen voor een enorme economische spin-off. Kenniscentrum Kusttoerisme berekent een toegevoegde waarde van bijna € 551 miljoen, resulterend in 16.400 banen verspreid door de hele economie. [caption id="attachment_50269" align="alignright" width="300"] strandhoreca[/caption]Banenmotor in krappe arbeidsmarkt 16.400 banen zijn goed voor 9,4% van de totale werkgelegenheid in de provincie. Toerisme is dus een belangrijke banenmotor in de Zeeuwse economie. Eerder deze week werd in de regionale pers aandacht besteed aan de krapte op de arbeidsmarkt, die zichtbaar is door een groot aantal vacatures bij horeca en verblijfsaccommodaties. Om het economische potentieel van toerisme te blijven benutten, is het van groot belang dat er voldoende goed gekwalificeerd personeel beschikbaar is en blijft in de regio. Kansen voor detailhandel Niet alleen horeca en verblijfsaccommodaties profiteren van de toeristische bestedingen. Bijna een kwart van de uitgaven van toeristen komt terecht in de detailhandel. Voor Zeeuwse winkels zijn toeristen een belangrijk deel van het klantenbestand. Toch bleek uit interviews met winkeliers verspreid door Zeeland dat velen nog onvoldoende inspelen op deze belangrijke doelgroep. Aan de kust worden assortiment en aanbiedingen speciaal gericht op toeristen, maar buiten het kustgebied is dat nauwelijks aan de orde, terwijl toeristen ook daar hun geld uitgeven. Nog meer banen Toerisme zorgt overigens voor nog meer werkgelegenheid in Zeeland. De berekening van Kenniscentrum Kusttoerisme gaat uit van de bestedingen van toeristen. Maar ook bedrijven en overheden geven geld uit aan toerisme, bijvoorbeeld door investeringen in onderhoud, voorzieningen en accommodaties. Ook deze uitgaven leiden tot economische spin-off die nog niet is inbegrepen in deze berekening. Alle cijfers zijn na te lezen in de vandaag gepubliceerde leaflets met kerncijfers over de vrijetijdseconomie: www.kenniscentrumtoerisme.nl/kerncijfers. Achtergrond NB: De bestedingen en economische impact lijken substantieel hoger dan in 2015. De berekeningswijze is echter op een aantal punten aangescherpt, waardoor de huidige berekening beter aansluit bij de werkelijkheid. Als dezelfde berekening gehanteerd wordt voor de cijfers 2015, dan is er sprake van 1% groei in de bestedingen. Deze groei is te danken aan de toename van het aantal overnachtingen van verblijfstoeristen. De bestedingen per persoon per nacht zijn heel licht gedaald. Meer informatie: Kerncijfers Vrijetijdseconomie Zeeland 2016, marktomvang Kerncijfers Vrijetijdseconomie Zeeland 2016, economische impact Kerncijfers Vrijetijdseconomie Zeeland 2016, customer journey