Het landschap en de omgeving zijn factoren die onlosmakelijk verbonden zijn met een vakantieverblijf. Aan een landschap zijn ook verhalen verbonden; en die maken een verblijf weer extra bijzonder. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft de kaart 'Panorama Landschap' ontwikkeld waarin 78 beschrijvingen over de geschiedenis van het Nederlandse cultuurlandschap worden gegeven. Het landschap en de omgeving zijn factoren die onlosmakelijk verbonden zijn met een vakantieverblijf. Aan een landschap zijn ook verhalen verbonden; en die maken een verblijf weer extra bijzonder. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft de kaart 'Panorama Landschap' ontwikkeld waarin 78 beschrijvingen over de geschiedenis van het Nederlandse cultuurlandschap worden gegeven.

Panorama Landschap is een online publicatie die helpt om het cultuurlandschap in de volle breedte te lezen en te begrijpen. Denk aan de geschiedenis van waterbeheersing, infrastructuur, militaire verdedigingswerken, agrarische ontwikkelingen en de ontstaansgeschiedenis van steden en dorpen. 78 kleine biografieën Nederland telt twaalf provincies en ongeveer vierhonderd gemeenten. Om de diversiteit van het landschap te laten zien, is juist het schaalniveau tussen provincie en gemeente in interessant. Hier is gekozen voor 78 regiobeschrijvingen en een artikel over de grote wateren. Deze karakterschetsen bevatten geen waardering van het landschappelijke erfgoed, of een uitputtende inventarisatie van allerlei elementen en patronen. Het zijn kleine biografieën, gericht op de wordingsgeschiedenis van het landschap: van de prehistorie tot nu. Op de website van Panorama Landschap kun je via een kaart je 'eigen' landschap opzoeken. Door op de naam van je regio te klikken open je een dossier waarin o.a. het verhaal verteld wordt over

  1. De ligging,
  2. Karakteristiek van het landschap,
  3. Ontstaan van het natuurlijke landschap
  4. Bewoningsgeschiedenis
  5. Speciefieke items (steden uitgelicht of wetenswaardigheden)

Red.: De vraag of teksten en foto's rechtenvrij kunnen worden overgenomen hebben we neergelegd bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Het antwoord hebben we imiddels ontvangen: "De teksten zijn bedoeld om informatie over het landschap te verspreide, en kunnen dus gewoon gebruikt worden. Een bronvermelding, of link naar de pdf wordt op prijs gesteld, maar is niet verplicht. De foto's mogen niet buiten de context van het verhaal worden gebruikt. Als je in het gebied woont en werkt, dan kun je de foto's wellicht ook zelf maken." Meer informatie: https://landschapinnederland.nl/panorama-landschap