Uit voorlopige cijfers van een vitaliteitsonderzoek onder Drentse Vakantieparke een campings bleek dat 71% van het aantal onderzochte eenheden vitaal is. Bijna 14% is minder vitaal; en bij 15% van de onderzochte eenheden is geen sprake meer van een vitaal toeristisch-recreatief aanbod. Uit voorlopige cijfers van een vitaliteitsonderzoek onder Drentse Vakantieparke een campings bleek dat 71% van het aantal onderzochte eenheden vitaal is. Bijna 14% is minder vitaal; en bij 15% van de onderzochte eenheden is geen sprake meer van een vitaal toeristisch-recreatief aanbod. [caption id="attachment_14918" align="alignright" width="300"] Een hunebed; een van de authentieke attracties in de regio[/caption] De afgelopen maanden is een vitaliteitsonderzoek uitgevoerd onder zo’n 200 vakantieparken en grotere campings in Drenthe met in totaal ruim 20.000 eenheden (staanplaatsen en recreatiewoningen). De respons was circa 80%. De voorlopige resultaten laten zien dat er kansen en uitdagingen zijn voor de vakantieparken en grotere campings. De belangrijkste kansen zijn om bedrijven met toekomstperspectief ontwikkelingsruimte te bieden en recreatief te stimuleren. Onder de categorie 'minder vitaal' valleen bijvoorbeeld ondernemingen die wel bedrijfsmatig toekomstperspectief hebben, maar te weinig kwaliteit wordt geboden of doordat er wel kwaliteit wordt geboden, maar er geen toekomstperspectief is. De uitdagingen liggen bij het transformeren van de terreinen die 'niet meer vitaal' zijn en ook geen perspectief meer hebben. Bij deze bedrijven is veelal sprake van een verwevenheid van verblijfsrecreatie en wonen. Dit betreft met name kleinschalige locaties. Doel van dit onderzoek is om gedetailleerd in kaart te hebben hoe het staat met de vitaliteit van de sector en waar kansen tot verdere verbetering voor de verblijfsrecreatie liggen. Een aantrekkelijk en vitaal aanbod in de verblijfsrecreatie is van groot belang om van Drenthe dé vrijetijdsprovincie van Nederland te maken. In 2015 genereerde de verblijfssector 4.200 banen en de verblijfsgasten € 345 miljoen aan bestedingen. Het uitgevoerde vitaliteitsonderzoek in Drenthe is een belangrijke stap om dé vrijetijdsprovincie van Nederland te worden. De volgende fase in dit proces is dat gemeenten, recreatiesector en provincie samen gaan kijken naar de kansen (bedrijven stimuleren tot excelleren) en de uitdagingen (bedrijven veranderen waar nodig). In het najaar worden de definitieve resultaten van het onderzoek gepresenteerd aan de recreatiesector. Doel is om te werken naar een gezamenlijk plan van aanpak voor de verblijfsrecreatiesector, waarbij gemeenten en provincie samen met de vakantieparken en grotere campings kijken naar ontwikkelingsmogelijkheden en kansen. Hierbij is maatwerk het uitgangspunt vanuit de gedachte ‘één park - één plan’. Het vitaliteitsonderzoek is uitgevoerd door ZKA Leisure Consultants in opdracht van de provincie Drenthe en het Recreatieschap Drenthe. Er wordt nauw samengewerkt met de Drentse gemeenten en met brancheorganisatie RECRON. Zie ook: Vitaliteitsscan verblijfsrecreatie Drenthe van start Bron: persbericht provincie Drenthe