Dankzij Accent Gastronomy – een Europees project over gastronomie, toegankelijkheid en toerisme –worden cafés en restaurants geïnformeerd hoe ze Slechthorende, slechtziende, blinde en dove horecaklanten op gepaste wijze kunnen bedienen. België wordt vertegenwoordigd door Toerisme Vlaanderen, Hogeschool PXL en Inter. Dankzij Accent Gastronomy – een Europees project over gastronomie, toegankelijkheid en toerisme –worden cafés en restaurants geïnformeerd hoe ze Slechthorende, slechtziende, blinde en dove horecaklanten op gepaste wijze kunnen bedienen. België wordt vertegenwoordigd door Toerisme Vlaanderen, Hogeschool PXL en Inter.

[caption id="attachment_50059" align="alignright" width="300"] digitale gebarentolk in het biermuseum Brugge[/caption]Aan de hand van vormingen wil het project horecapersoneel en management laten nadenken over hoe het op gepaste wijze met slechthorende, slechtziende, blinde en dove klanten dient om te gaan. Aantrekkelijke, trendy en toegankelijke horeca, voor iedereen: dat is het uitgangspunt. Het expertisecentrum PXL- Zorginnovatie en Inter ontwikkelden in overleg met de Europese partners een opleiding voor obers en managers van restaurants en/of cafés. De doelstelling van de training is ervoor zorgen dat het horecapersoneel en het management zelfverzekerd, gepast en klantvriendelijk leert handelen wanneer het klanten met een sensorische beperking onthaalt en bedient. De pilottrainingen worden momenteel getest in een aantal Limburgse horecazaken zoals Café Stayen en Het Smaaksalon. Het trainingsmateriaal wordt op Europees niveau aangeboden via www.accentgastronomy.eu. Verder kan de training ook in Vlaanderen georganiseerd worden in geïnteresseerde etablissementen. Ook de trainingen die de partners uitwerken zullen beschikbaar zijn. Die trainingen richten zich op het bezoeken van andere toeristische attracties zoals musea en gidsbeurten. Hogeschool PXL Dr. Annemie Spooren, onderzoekshoofd PXL-Zorginnovatie: “De opleiding werd gegeven aan een aantal kelners en managers, en ook aan studenten van de PXL-opleiding Ergotherapie, met uitermate positieve reacties. Volgend academiejaar willen we de resultaten van dit project verder implementeren in onze opleidingen en verder uitdragen naar de Hasseltse horecazaken.” Tine Missinne, Inter, “Naast goed toegankelijke infrastructuur maakt een klantvriendelijk onthaal van klanten die doof of slechthorend, blind of slechtziend zijn, de culinaire beleving compleet. Tijdens de opleiding leren uitbaters en medewerkers waar ze kunnen op letten bij het communiceren met en bedienen van deze klanten. We vertrekken hierbij van de dagelijkse praktijk.” Katrien Mampaey, Toerisme Vlaanderen: “Toerisme Vlaanderen wil van Vlaanderen een vakantieland voor iedereen maken, voor mensen met en zonder beperking, jong en minder jong. Een opwaardering van de gastronomische ervaring van onze bezoekers sluit daar perfect bij aan, want eten en drinken spelen een grote rol in de internationale charme van onze regio. AccentGastronomy bood ons een gelegenheid om in nauw overleg met ervaringsdeskundigen uit binnen- en buitenland een grote stap vooruit te zetten in de kwaliteit van ons toeristisch aanbod en in de opleiding van alle betrokkenen. De inzichten die we opdeden in deze interregionale uitwisseling konden we al meteen toepassen in campagnes als “Wij gastvrij”, dat de klantvriendelijkheid van onze horeca naar klanten met een beperking en gezinnen wil verbeteren. Het spreekt voor zich dat de ervaringen uit AccentGastronomy ons nog lang zullen blijven inspireren.” Meeri informatie: www.accentgastronomy.eu