Het label “Nationaal Park” heeft een directe invloed op het bezoek aan natuurgebieden. Uit een nationaal panelonderzoek onder 1.116 personen dat Wageningen Environmental Research (voorheen Alterra) voor het Nationaal Park Weerribben-Wieden heeft uitgevoerd, blijkt dat voor 25% van de bezoekers het label 'Nationaal Park' een (doorslaggevende) rol heeft gespeeld bij de beslissing om het natuurgebied te bezoeken. Het label “Nationaal Park” heeft een directe invloed op het bezoek aan natuurgebieden. Uit een nationaal panelonderzoek onder 1.116 personen dat Wageningen Environmental Research (voorheen Alterra) voor het Nationaal Park Weerribben-Wieden heeft uitgevoerd, blijkt dat voor 25% van de bezoekers het label 'Nationaal Park' een (doorslaggevende) rol heeft gespeeld bij de beslissing om het natuurgebied te bezoeken.Toegevoegde waarde

Van de Nederlanders zegt 34% gevoelig te zijn voor het label 'Nationaal Park'. Ook stimuleert het label 'Nationaal Park' herhalingsbezoek. Uit het onderzoek blijkt dat vooral toeristen de economische waarden van het label Nationaal Park voor de Weerribben-Wieden bepalen en de bewoners vooral de sociaal-emotionele waarden van het label. De economisch toegevoegde waarde van het label 'Nationaal Park' kan geschat worden op 10%. Volgens onderzoeker Martin Goossen betekent dit dat het bedrijfsleven naar schatting 10% minder zou omzetten als het gebied niet het label 'Nationaal Park' zou dragen. De sociaal-emotionele waarden zijn belangrijk voor het vergroten van het ecologisch en economisch belang van het Nationaal Park. Het draagvlak voor het behoud en bescherming van het natuurgebied kan ermee worden vergroot. De affiniteit van mensen met het natuurgebied die daarvoor nodig is, is in en rond de Weerribben-Wieden aanwezig. Bezoekersonderzoek Weerribben-Wieden Uit het online-onderzoek blijkt dat 83% van de bezoekers weet dat de Weerribben-Wieden een Nationaal Park is. Het merendeel (52%) van de bezoekers kan als dagbezoeker worden bestempeld, gevolgd door toeristen (35%) en ten slotte bewoners (13%). Circa een derde (34%) van alle bezoekers woont binnen een straal van 50 km van het Nationaal Park Weerribben-Wieden. Iets meer dan drie kwart (77%) van de bezoekers geeft geld uit tijdens hun bezoek aan het Nationaal Park de Weerribben-Wieden. Gemiddeld besteedt een persoon € 15,- per dag in of rond het Nationaal Park Weerribben-Wieden (zonder kosten voor overnachtingen en inclusief personen die niets besteden). Toeristen geven gemiddeld twee keer zoveel meer uit dan bewoners en dagbezoekers. Het meest wordt besteed in restaurants en cafés. Belangrijkste redenen bij de beslissing om het gebied te bezoeken zijn rust en ontspanning en om gezellig tijd door te brengen met gezin / vrienden / familie. Een meerderheid van de bezoekers is het er (zeer) mee eens dat de Weerribben-Wieden een heel mooi gebied is (gemiddeld rapportcijfer is een 8,2), geschikt is om een middagje te ontspannen en belangrijk is voor het beschermen van de natuur. Deze gebiedskwaliteiten zijn essentieel en de instandhouding hiervan is zeer belangrijk voor de sector recreatie en toerisme. Er wordt aanbevolen dat ondernemers meer met het label “Nationaal Park” voor de Weerribben-Wieden gaan doen. Onderzoek in andere Nationale Parken moet uitmaken of de economisch toegevoegde waarde van het label daar ook 10% is. Bekijk het rapport op: http://edepot.wur.nl/411141 Met dank aan: Wageningen Environmental Research Martin Goossen tel. 0317-481674 e-mail: martin.goossen@wur.nl Nationaal Park de Weerribben-Wieden: Hans Schiphorst tel. 06-22928976 e-mail: Hans.Schiphorst@steenwijkerland.nl