De werkgroep 'Renaisance van het Platteland' vraagt aandacht voor de veranderende demografische vehoudingen in Nederland. De verhouding tussen stad en platteland gaat de komende jaren ingrijpend veraderen. Ook de recreatiesector zal daar de gevolgen van ondervinden. De werkgroep 'Renaisance van het Platteland' vraagt aandacht voor de veranderende demografische vehoudingen in Nederland. De verhouding tussen stad en platteland gaat de komende jaren ingrijpend veraderen. Ook de recreatiesector zal daar de gevolgen van ondervinden.

Op makro-niveau vinden er langzaam maar zeker grote veranderingen plaats in de Nederlandse samenleving:

  • Steeds meer mensen, zowel absoluut als relatief, vinden hun woonplek in het westen van het land. Er zijn daardoor provincies die met krimp te maken krijgen. Vooral jongeren trekken weg. De Randstad investeert volop in het reguleren van de steeds grotere mensenmassa, terwijl op het platteland kapitaalvernietiging plaatsvindt.
  • De deel-economie is in opkomst. Daardoor wordt er anders aangekeken tegen bezit van goederen.
  • Een steeds groter gedeelte van de Nederlandse samenleving heeft een allochtone achtergrond.

Erik Droogh, directeur van Leisurelands, en een van de initiatiefnemers van 'Renaisance van het Platteland', ziet ook consequenties voor de recreatiesector: "Voorzieningen in krimpgebieden staan nu al onder druk. Kijk bijoorbeeld maar eens naar het aantal scholen dat de komende jaren gesloten gaat worden. De kleinere bevolkingsomvang heeft als eerste een effect op de dagrecreatieve voorzieningen. Daarvan zijn er steeds minder nodig. Rijkswaterstaat bracht recent een rapport uit waarin de sluiting van een groot aantal jachthavens wordt voorspeld." Droogh noemt ook de bereikbaarheid als belangrijk aandachtspunt voor de combinatie tussen regio's en recreatie: "Als je gebieden beter ontsluit en bereikbaar maakt, dan ontstaan daar nieuwe ontwikkelkansen. Neem bijvoorbeeld het Friese Merengebied. Dat zou een zelfde functie kunnen krijgen voor de Randstand als nu De Loosdrechtse Plassen. Je moet er dan wel voor zorgen dat het gebied beter bereikbaar wordt vanuit de Randstad." [caption id="attachment_49870" align="alignright" width="300"] .[/caption]Over Renaissance van het Platteland Het platform 'Renaissance van het Platteland' streeft naar nieuwe verbindingen tussen stad en platteland. De ambitie is om de krachten van het platteland optimaal te benutten om in de toekomst de steden te kunnen bieden wat nodig is: voedselvoorziening, recreatie, woongenot, energievoorziening en klimaatbeheersing. Meer informatie: www.renaissancevanhetplatteland.nl