Madurodam is blij dat het College van B&W van Den Haag een positief besluit heeft genomen over de toekomstplannen van het park. Het park krijgt daardoor de mogelijkheid om meer weersonfhankelijke attracties te bouwen en de varieteit in het aanbod te vergroten. Madurodam is blij dat het College van B&W van Den Haag een positief besluit heeft genomen over de toekomstplannen van het park. Het park krijgt daardoor de mogelijkheid om meer weersonfhankelijke attracties te bouwen en de varieteit in het aanbod te vergroten.

"In nauwe samenspraak met omwonenden en belanghebbenden zijn we gekomen tot dit compacte win-winplan. Een plan dat én Madurodam een toekomst biedt op deze locatie én een groene en landschappelijke impuls is voor de omgeving. Wij hebben alle vertrouwen dat de Haagse gemeenteraad nog voor de zomer een positief besluit zal nemen", aldus directeur Joris van Dijk in een toelichting. In januari van dit jaar heeft Madurodam haar z.g. Ontwikkelingsperspectief 2030 gepresenteerd. Dit toekomstplan is het resultaat van Haagse Kracht. De Haagse wethouders Revis en Klein hebben de positieve beslissing vandaag bekend gemaakt tijdens een goedbezochte bijeenkomst in Madurodam. De markt voor vrijetijdbesteding is sterk in beweging. De grootste attractie van Den Haag wil aantrekkelijk blijven voor bezoekers en haar aanbod kunnen vernieuwen en verbreden. Daarvoor is ruimte nodig. Naast de bekende miniaturen wil Madurodam voortbouwen op de in 2012 ingeslagen weg om in overdekte paviljoens meer eigentijdse vormen van interactie en beleving te realiseren. De in dit plan te realiseren uitbreiding biedt ruimte voor een wisselend aanbod en het maakt Madurodam minder weersafhankelijk. De realisatie van deze paviljoens gebeurt door uitbreiding op eigen terrein, aanbreiding op het voorplein en een uitbreiding aan de achterkant, duurzaam ingepast met respect voor bos en natuur en de belangen van omwonenden. Het park wordt verrijkt met bomen en passende vegetatie. Goed voor economie Madurodam is goed voor de economie van de stad en de regio, het is de grootste toeristische attractie van Den Haag. De uitbreiding houdt een investering in van zo’n 45 miljoen euro tot 2030. In de regio levert dat 147 extra banen op en stijgt de economische impact voor de stad van 27 naar 35 miljoen euro. Een uitgebreid Madurodam levert Den Haag en omstreken 647 banen op - nu 500 - en het zorgt ervoor dat er veel toeristen naar de stad (blijven) komen. Jaarlijks trekt Madurodam tussen de 600.000 en 750.000 bezoekers uit binnen- en buitenland. Madurodam investeert richting 2030 miljoenen euro’s in de aanleg en toevoeging van groen. Groene plus De omgeving van Madurodam gaat er net als het park zelf op vooruit. Conform de wetgeving compenseert Madurodam in de directe omgeving van het park de bomen die in het bos plaatsmaken voor de aan te leggen paviljoens. Daarnaast neemt Madurodam een aantal extra maatregelen die de biodiversiteit in de directe omgeving vergroten:

  • • Madurodam legt aan de achterzijde van het park een ecowal aan in het aangrenzende bos.
  • • Op de daken van de paviljoens wordt een boszoom aangelegd die aansluit op de ecowal.
  • • Madurodam vergroent de randen van het park en het voorplein
  • • Er worden bomen en struiken toegevoegd in het park.
Haagse kracht

In het voorjaar 2015 startte Madurodam het proces voor uitbreiding. Het plan, waar het College haar goedkeuring aan heeft gegeven, is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met een z.g. klankbordgroep van omwonenden en belanghebbenden. Directeur Joris van Dijk gaat ervan uit dat de Haagse gemeenteraad dit proces en de inspanningen van al deze betrokkenen honoreert en nog voor het zomerreces een positief besluit neemt. Van Dijk: ‘Met een positief besluit kan Madurodam verder als grootste toeristische attractie van Den Haag en begunstiger van vele goede doelen voor kinderen, op de plek waar ze is geboren, getogen en thuishoort’. Voor een impressie van het toekomstige Madurodam: https://youtu.be/uB_WPiTL-IY Meer informatie is te vinden op www.toekomstmadurodam.nl.