De gemeente Almere ziet veel kansen in recreatie en toerisme binnen haar gemeentegrenzen. In samenwerking met diverse stakeholders is daarom een platform voor Toerisme en Recreatie in Almere opgericht.  De gemeente Almere ziet veel kansen in recreatie en toerisme binnen haar gemeentegrenzen. In samenwerking met diverse stakeholders is daarom een platform voor Toerisme en Recreatie in Almere opgericht. 

[caption id="attachment_49777" align="alignright" width="300"] Ook Almere ligt aan de Oostvaardersplassen inmiddels een bekend natuurgebied[/caption] In juli 2016 heeft de gemeente Almere de Agenda Toerisme en Recreatie 2016-2022 vastgesteld.  Een beknopt kernachtig document dat als startnotitie voor de kansrijke invulling voor toeristische en recreatieve ontwikkelingen in de gemeente kan worden gezien. Deze kansrijke positie en potentie wordt onderschreven door HISWA, RECRON, SLBA, OVSA en het Watersportverbond. Zij willen zich samen met wethouder Frits Huis en Almere City Marketing sterk maken voor deze sector in Almere. Gezamenlijk wordt lokaal en regionaal deze positie en potentie van Almere sterker uitgedragen en benut. Wethouder Frits Huis heeft het voorzitterschap van het eerste overleg van het platform op zich genomen. Jan Ybema van de Hiswa heeft zich beschikbaar gesteld als voorzitter voor de vervolg overleggen van dit nieuwe Platform. Het Platform Toerisme & Recreatie stelt zich als doel de economische positie van Toerisme & Recreatie in Almere structureel te versterken. Dit kan door samenwerking tussen markt en overheid. Meer informatie: www.almere.nl