Twintig samenwerkende organisaties op het gebied van natuur en landschap in Noord-Holland hebben een zeer uitgebreid profiel opgesteld van het bezoek en gebruik van de groene gebieden in de provincie. De Natuur- en recreatiegebieden trokken 80 miljoen bezoeken in 2016. De resultaten worden ook gedeeld met ondernemers. (o.a. RECRON in Noord-Holland) Twintig samenwerkende organisaties op het gebied van natuur en landschap in Noord-Holland hebben een zeer uitgebreid profiel opgesteld van het bezoek en gebruik van de groene gebieden in de provincie. De Natuur- en recreatiegebieden trokken 80 miljoen bezoeken in 2016. De resultaten worden ook gedeeld met ondernemers. (o.a. RECRON in Noord-Holland)

[caption id="attachment_49689" align="alignright" width="300"] Strandgebied Bergen, Schoorl en Egmond kent de hoogste besteding per bezoek: € 19,51[/caption] Het onderzoek, uitgevoerd door NBTC-NIPO kent ook een afbakening. Zo wordt er alleen gekeken naar bezoek van de natuurgebieden door Nederlanders voor dagrecreatieve activiteiten. Daarmee vallen buitenlandse toeristen en vakantiegangers op een camping buiten de cijfers. Vooral voor de groengebieden in Amsterdam (b.v. Vondelpark) en aan de kust (Duitse toeristen en campinggasten) zullen de cijfers gecorrigeerd moeten worden als je deze voor een marktanalyse gaat gebruiken. Per gebied wordt o.a. aangegeven:

  • Hoeveel bezoekers er op afkomen
  • De herkomst van de bezoekers binnen Nederland
  • Welke activiteiten er worden ondernomen
  • Bij welke leisure leefstijlen het gebied in trek is
  • Het motief om er activiteiten te ondernemen

[caption id="attachment_49694" align="alignright" width="300"] Waterleidingduinen; een van de weinige natuurgebieden met een entreeprijs[/caption] Vooral aan de kust liggen de gemiddelde bestedingen per bezoek relatief hoog. Daarin worden o.a. parkeergeld, entreegeld en horeca meegenomen. Reiskosten en bestedingen op een camping vallen buiten het onderzoek. Bevolkingsgroei en toename toerisme Het is voor het eerst dat zo’n groot gezamenlijk recreatieonderzoek is uitgevoerd in Noord-Holland. De bevolkingsgroei en aantal toeristen stijgt en dat zal in de toekomst verder stijgen. Door dit onderzoek samen uit te voeren is er een samenhang in de cijfers ontstaan. Naast economische en demografische inzichten kan er beter worden ingespeeld op bepaalde wensen, behoeften en kansen in de regio. Stadsparken, stranden, recreatiebossen, natuurgebieden en cultuurlandschappen zijn onder de loep genomen. Het onderzoek bevestigt dat deze gebieden samen in een grote én hele diverse behoefte voorzien. Zowel mensen die rust zoeken, als mensen die houden van reuring en levendigheid komen aan hun trekken. Het Vondelpark, het Amsterdamse Bos en de stranden zijn de drukst bezochte gebieden. De nabijheid (ten opzichte van de woonomgeving) speelt een belangrijke rol: hoe dichterbij, hoe vaker een bezoeker per jaar komt. Mensen die de buitenlucht op zoeken om van natuur, landschap en rust te genieten kiezen hun bestemmingen heel bewust. Zij trekken naar de duinen, het Gooi of zoeken het open cultuurlandschap op, bijvoorbeeld in Waterland. Ook de recreatiegebieden zoals Spaarnwoude en Geestmerambacht, die speciaal zijn aangelegd, hebben een herkenbare functie. Deze gebieden kennen het meest diverse gebruik (incl. evenementen, outdoor- en durfsport). Kansen voor ondernemers We vroegen aan programmamanager Robert Graat, projectleider nemens de 10 organisaties, wat er met het onderzoek gedaan wordt. Graat: "Het onderzoek is een momentopname waarin we zien hoe de gebieden nu gebruikt worden. Met de resultaten kun je gericht werken aan kwaliteitsverbetering. We hebben vooral gekeken naar gebruik en wensen van de bezoekers. Als we er achter komen dat bepaalde voorzieningen ontbreken, dan kunnen we daar op inspelen. Binnen mijn eigen organisatie (Staatsbosbeheer) zie ik dat dit al voortvarend wordt aangepakt. Veel voorzieningen realiseren we zelf; zoals bijvoorbeeld de wandelpaden. Ook ondernemers kunnen bijdragen aan de voorzieningen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een horecavoorziening of een buitensport-activiteit. De vraag van de bezoeker staat bij Staatsbosbeheer centraal. De ondernemende activiteiten leveren vaak ook weer een bijdrage aan beheer en onderhoud van de gebieden." Eerder werden ook in andere provincies analyses uitgevoerd in natuurgebieden Zie o.a: 24 miljoen bezoekers aan Limburgse natuurgebieden ook voor Flevoland en Drenthe zijn er cijfers bekend over het recreatief gebruik van de natuurgebieden. Meer informatie: www.staatsbosbeheer.nl