Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland en Zeeland worden beoordeeld met vijf sterren in de Kwaliteitsmonitor Fietsregio's 2017. Gelderland maakt de grootste sprong voorwaarts met de winst van twee sterren. Noord- en Zuid-Holland bungelen onder aan de ranglijst met 3 sterren. Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland en Zeeland worden beoordeeld met vijf sterren in de Kwaliteitsmonitor Fietsregio's 2017. Gelderland maakt de grootste sprong voorwaarts met de winst van twee sterren. Noord- en Zuid-Holland bungelen onder aan de ranglijst met 3 sterren.

De Kwaliteitsmonitor is eerder uitgevoerd in 2012, 2013 en 2015. Het is een initiatief van het Fietsplatform, het onafhankelijke landelijke kennis- en coördinatiepunt voor het recreatieve fietsen. De kwaliteit van het routenetwerk is beoordeeld op uitvoering en op beheer en onderhoud. Dit deel van de monitor is direct te beïnvloeden, met name door te zorgen voor een effectieve organisatie en door te blijven investeren. Het routenetwerk is geen statisch product. De kwaliteit van de randvoorwaarden is beoordeeld op aantrekkelijkheid van de omgeving, voorzieningen langs de routes, provinciale betrokkenheid, toegankelijkheid van de route-informatie en het algemene oordeel van de consument. De opzet van de monitor is vergelijkbaar met die van 2015. Kleine veranderingen zijn doorgevoerd, waaronder het meenemen van openbare rustpunten en het toevoegen van de uitkomsten van het ANWB onderzoek Fan van fietsen. De gegevens hebben grotendeels betrekking op 2016. Flevoland heeft als enige provincie niet meegewerkt aan het onderzoek. Kenmerken waarop een fietsregio in de kwaliteitsmonitor wordt beoordeeld zijn: Onderdeel 1: Kwaliteit routenetwerken

  • Uitvoering routenetwerken
  • Beheer en onderhoud routenetwerken
Onderdeel 2: Kwaliteit randvoorwaarden
  • Aantrekkelijkheid omgeving
  • Voorzieningen langs de route
  • Provinciale betrokkenheid
  • Toegankelijkheid route-informatie
  • Algemeen oordeel

Meer informatie (o.a. analyse per provincie): www.fietsplatform.nl