Om duurzame, succesvolle toeristische producten te ontwikkelen is de samenwerking met ondernemers en andere belanghebbenden essentieel. Toeristische producten ontwikkelen is iets dat velen kunnen. Een product op lange termijn in stand houden en te laten excelleren is een ander verhaal. Wat zijn daarin de succesfactoren? Om duurzame, succesvolle toeristische producten te ontwikkelen is de samenwerking met ondernemers en andere belanghebbenden essentieel. Toeristische producten ontwikkelen is iets dat velen kunnen. Een product op lange termijn in stand houden en te laten excelleren is een ander verhaal. Wat zijn daarin de succesfactoren?

HR Leisure keek naar de lessen die werden opgedaan tijdens een project rondom een regionaal wandelnetwerk in Zuid-Holland. Bij uitstek een activiteit waarin belangen van diverse partijen samen komen. Draagvlak Om succesvolle toeristische producten te ontwikkelen is draagvlak nodig. Draagvlak van de omgeving waarin het product een plek moet krijgen. Of dat nu een knooppuntennetwerk, een Toeristisch OverstapPunt of iets heel anders is. Miljoenen euro’s worden er jaarlijks uitgeven aan het aantrekkelijk maken van gebieden voor toeristen en recreanten. Eenmaal aangelegd is er vaak een opening, verschijnt er een berichtje in de plaatselijke media en op social media en dan…. "Een gemiste kans" volgens Jeroen Drabbe van HR Leisure. "Als je vanaf het begin af aan samenwerkt met je belangrijkste stakeholders heeft een project veel meer kans van slagen. De essentie van de meeste projecten is een gemeente of gebied aantrekkelijker maken voor recreatie. Dat kan op veel manieren. Door de krachten van ondernemers en andere stakeholders te bundelen ontstaat er betrokkenheid en draagvlak. Er ontstaat een gedeelde verantwoordelijkheid en door slim samen te werken vormt zich een enorm netwerk waarbinnen mooie initiatieven kunnen ontstaan en kracht krijgen." Werkwijze ‘Het uitgangspunt bij het ontwikkelen van toeristische producten is dat ideeën SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdsgebonden) gemaakt worden. Projectideeën worden langs de ‘meetlat’ gelegd. Meetpunten in alle projecten zijn Kwaliteit, Samenwerking, Businessmodel, Promotie en Meetbaarheid. Is er voor alle meetpunten een goede motivatie en spreekt de projectgroep een gezamenlijk commitment uit? Dan ligt er een uitstekende fundering van succes.’ Wandelknooppuntennetwerk Rijn- en Veenstreek "Een mooi voorbeeld daarvan is het wandelknooppuntennetwerk Rijn en Veenstreek en Zoeterwoude. Vanaf het eerste moment zijn ondernemers, grondeigenaren, natuurorganisaties en anderen betrokken geweest bij het aanleggen van het netwerk. Dankzij de gezamenlijke inspanningen en ideeën, hebben recreanten en toeristen nu de beschikking over de mooiste wandelpaden. Agrarische ondernemers hebben hun terrein opengesteld voor bezoekers. Van ‘binnenuit’ worden er wandeltips gegeven op de aantrekkelijk vormgegeven en strategische geplaatste informatiepanelen. Veel routes komen langs ondernemers. Goed voor de omzet, maar ook voor de beleving van de recreant, want zo dicht bij het boerenleven in de polder was hij nog nooit. Nu gaan ondernemers, onder begeleiding van HR Leisure, nieuwe toeristische producten ontwikkelen. Vanuit het DNA van het gebied ontstaan producten waar het gebied iets aan heeft. Bijvoorbeeld thema-arrangementen, waarmee gasten verleid worden om langer te blijven." met dank aan: HR Leisure, onderdeel van de HR groep. Door de kennis van toerisme en recreatie, conceptontwikkelaars, contentspecialisten en productie samen te brengen, zijn we als groep in staat om een totaalpakket te leveren. Onze dienstverlening varieert van het geven van advies hoe gebieden op toeristisch vlak te ontwikkelen tot het realiseren en onderhouden van hele wandel- en fietsnetwerken.