De gemeenten op de Veluwe blijven de komende vier jaar samenwerken aan een divers en kwalitatief goed aanbod van vakantieparken. Op 6 april 2017 ondertekenden elf wethouders in Garderen het ‘Bestuursakkoord Vitale Vakantieparken 2017-2021’. Daarmee dragen de gemeenten bij aan de ambitie van de Veluwe om weer de meest gastvrije bestemming van Nederland te worden. De gemeenten op de Veluwe blijven de komende vier jaar samenwerken aan een divers en kwalitatief goed aanbod van vakantieparken. Op 6 april 2017 ondertekenden elf wethouders in Garderen het ‘Bestuursakkoord Vitale Vakantieparken 2017-2021’. Daarmee dragen de gemeenten bij aan de ambitie van de Veluwe om weer de meest gastvrije bestemming van Nederland te worden.

“We hebben allemaal dezelfde belangen en lopen tegen dezelfde vraagstukken aan. Door gezamenlijk én in samenhang aan oplossingen te werken, hebben we meer slagkracht om onze doelen te bereiken”, aldus Henk Lambooij, voorzitter stuurgroep Vitale Vakantieparken. De volgende gemeenten hebben zich aan de Veluwebrede aanpak van het programma verbonden: Apeldoorn, Barneveld, Ede, Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Heerde, Nunspeet, Oldebroek en Putten. Veluwse aanpak uniek in Nederland Niet eerder werd de complexe problematiek in de verblijfsrecreatiesector op regionale schaal aangepakt via een integraal programma. Henk Lambooij: “De parkenaanpak die we op de Veluwe ontwikkeld hebben, is daarin uniek in Nederland. De gemeenten, de provincie Gelderland, ondernemers en andere betrokkenen hebben de afgelopen jaren veel van elkaar geleerd. Dit gaan we de komende vier jaar benutten bij de uitvoering van het programma.” Drie grote opgaven Binnen het programma Vitale Vakantieparken wordt gewerkt aan drie grote opgaven: vakantieparken revitaliseren en (helpen) door te ontwikkelen (innovatieopgave), bedrijven (helpen) te transformeren als er geen realistisch perspectief meer is op een recreatieve exploitatie (herstructureringopgave) en ongewenste ontwikkelingen op sociaal gebied aanpakken (veiligheids- & leefbaarheidsopgave). Animatiefilm Op vitalevakantieparken.nl staat een korte animatiefilm die het programma Vitale Vakantieparken in een notendop weergeeft.