Voor heel veel ondernemers in de recreatiesector zijn families met kinderen de primaire doelgroep. Toerisme Vlaanderen maakte een ondersteunend programma waarin kennis (o.a. brochure Familievriendelijke projecten), subsidies en voorbeeldprojecten een hoofdrol spelen. Veel van de kennis is vrij online beschikbaar voor alle ondernemers. Voor heel veel ondernemers in de recreatiesector zijn families met kinderen de primaire doelgroep. Toerisme Vlaanderen maakte een ondersteunend programma waarin kennis (o.a. brochure Familievriendelijke projecten), subsidies en voorbeeldprojecten een hoofdrol spelen. Veel van de kennis is vrij online beschikbaar voor alle ondernemers.Brochure Familievriendelijke projecten

Een project is pas écht geschikt voor families als er vooraf grondig is over nagedacht. Niet alleen ‘voor de schermen’ maar ook ‘achter de schermen’ verdient familievriendelijkheid aandacht. Pas als je echt een familievriendelijke koers wil varen, voelen families zich aangesproken en wordt het bezoek een succes. Het is essentieel om zowel op onthaal & dienstverlening, infrastructuur, beleving en communicatie in te zetten. Meer informatie: http://toerismevlaanderen.be/publicaties/familievriendelijke-projecten Kinderen en efgoed De kinderen van nu zijn de erfgoedliefhebbers van morgen. Toerisme Vlaanderen, FARO en Herita sloegen de handen in elkaar om de toegankelijkheid van erfgoed voor kinderen te verbeteren. In 2016 werd een pilottraject gestart rond familievriendelijkheid met 3 erfgoedorganisaties: Koninklijk Museum voor Midden-Afrika – Tervuren, Museum voor Schone Kunsten – Gent en Provinciedomein Raversyde – Oostende. Het traject zal lopen tot eind 2018 en bestaat uit verschillende workshops en denkoefeningen die leiden tot een actieplan rond familievriendelijkheid voor de deelnemende organisaties. Tijdens de startbijeenkomst gingen de betrokkenen op expeditie nar Utrecht, waar o.a. het Nijntje museum en het Spoorwegmuseum werden bezocht. Meer informatie op www.herita.be Kinderen en logies Voor de verblijfsrecreatie is een apart traject opgezet. via een brochure worden ondernemers in de verblijfsrecreatie op de hoogte gebracht van mogelijke verbeterpunten. De inspiratiebrochure Kinderen Welkom geeft advies van eenvoudige ingrepen aan de kamer, over het inrichten van een speelhoek tot je aanbod volledig afstemmen op deze doelgroep. Projectleider Bernadette Baelle gaat in op het vervolgtraject: "Op vlak van subsidies lanceerden we op 1 april een mogelijkheid voor subsidies voor logies voor wat betreft infrastructuur voor families. Dit koppelen we aan een infosessie rond familievriendelijkheid in logies- ruimer dan enkel infrastructuur." Toerisme Vlaanderen kan een subsidie verlenen voor investeringen in onroerende (niet-verplaatsbare) infrastructuur die is aangepast aan de behoeften en wensen van families. Denk bijvoorbeeld aan een verlaagde wasbak en een klein toilet of een verankerde luiertafel voor de allerkleinsten. Klik hier voor meer info over logiessubsidies. Meer informatie: www.toerismevlaanderen.be/logiessubsidie meer informatie: www.toerismevlaanderen.be/familievriendelijkheid